До уваги операторів і провайдерів телекомунікацій, а також споживачів телекомунікаційних послуг!

Відповідно до Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» ліцензії, видані до набрання чинності цим Законом суб'єктам господарської діяльності згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Законом України «Про радіочастотний ресурс України», та/або сертифікати, надані згідно із Декретом Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію», та/або дозволи, надані згідно із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», діють на території ВЕЗ «Крим» до закінчення строку дії цих ліцензій, сертифікатів, дозволів.

Кабінет Міністрів України має право тимчасово обмежити поставки окремих товарів (робіт, послуг) та/або під окремими (всіма) митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію. Таке рішення:

а) приймається виключно з метою забезпечення безпеки держави, збереження громадського порядку та охорони здоров'я населення України;
б) набирає чинності не раніше ніж через 30 календарних днів після його оприлюднення;
в) не може призводити до порушення норм Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", іншого антимонопольного законодавства України у частині, що поширюється на покупців таких товарів (робіт, послуг) на іншій території України;

Поставка товарів з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України з метою їх вільного обігу здійснюється у митному режимі імпорту із застосуванням норм законодавства України про державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фіто-санітарний, екологічний, радіологічний контроль, інших заходів тарифного і нетарифного регулювання, з урахуванням положень статті 6 цього Закону.

Поставка товарів, що мають митний статус українських товарів, з іншої території України на територію ВЕЗ «Крим» прирівнюється до митного режиму експорту, в тому числі для цілей тарифного та нетарифного регулювання. Товари, що перебували на території ВЕЗ «Крим» на день набрання чинності цим Законом, набувають митного статусу іноземних товарів з урахуванням положень статті 6 цього Закону.

Керуючись нормами цього Закону, Кабінет Міністрів України 16 грудня 2015 р. за № 1035 прийняв постанову «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», яка набрала чинності з 18.01.2016. Відповідно до цієї постанови Кабінету Міністрів заборонено на період тимчасової окупації поставки товарів (робіт, послуг) під всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, за винятком:
-    особистих речей громадян, визначених частиною першою статті 370 Митного кодексу України (крім товарів, визначених пунктом 24 частини першої зазначеної статті), що переміщуються у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі;
-    соціально значущих продуктів харчування, що переміщуються громадянами, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 гривень та сумарна вага яких не перевищує 50 кілограмів на одну особу, за переліком згідно з додатком.

Установлено, що положення абзацу третього цього пункту застосовується у разі, коли особа, яка ввозить товари на тимчасово окуповану територію України, в'їжджає на зазначену територію не частіше одного разу протягом однієї доби.

Дія цієї постанови не поширюється на:

  • поставку електричної енергії з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, що здійснюється відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України;
  • поставку з тимчасово окупованої території на іншу територію України товарів, що мають стратегічне значення для галузей економіки та безпеки держави, за підтвердженням Міністерства економічного розвитку і торгівлі;
  • ввезення на тимчасово окуповану територію гуманітарної допомоги, яка надається міжнародними гуманітарними організаціями згідно з переліком, затвердженим Міністерством соціальної політики.

Виходячи із аналізу норм законодавства, вказана заборона поширюється також на надання (поставку) на період тимчасової окупації телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку під всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію.

Таким чином, вбачається, що вказана заборона прийнята Урядом в межах його повноважень, визначених вищевказаним Законом, є обов’язковою для виконання суб’єктами господарювання (операторами, провайдерами телекомунікацій, операторами поштового зв’язку) і не потребує прийняття окремих рішень іншими державними органами (НКРЗІ), крім рішень, пов’язаних із здійсненням державного нагляду за додержанням суб’єктами ринку законодавства України.

Водночас окремо слід звернути увагу операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність на ринку послуг пропуску трафіку голосової телефонії на території України щодо:

  • недопустимості здійснення будь-яких договірних відносин у сфері телекомунікацій, у тому числі, діяльності з надання послуг фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку, договорів про взаємоз’єднання і договорів про надання послуг національного та міжнародного роумінгів з суб’єктами господарювання, що не зареєстровані згідно з законодавством України, та які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь;
  • необхідності припинення маршрутизації трафіка голосової телефонії через міжнародні центри комутації та центри комутації рухомого зв’язку, які розташовані на території України, у форматах номерів 7-365-ХХХХХХХ (для АР Крим), 7-869-ХХХХХХХ (для м. Севастополь), 7-978-6ХХХХХХ, 7-978-9ХХХХХХ, 7-978-15ХХХХХ, 7-978-165ХХХХ – 7-978-169ХХХХ, 7-978-254ХХХХ, де «7» - код країни призначення Російської Федерації, та в інших індексах номерного ресурсу, який виділено Федеральним агентством зв’язку Російської Федерації для використання операторами телекомунікацій на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь;
  • під час укладання договорів з операторами телекомунікацій інших країн або внесення змін до чинних договорів враховувати вимоги статті 74 Закону України «Про телекомунікації» стосовно рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку, в тому числі щодо використання коду країни призначення «380» (СС) та міжнародного коду ідентифікації суходільних мереж з радіодоступом «255», що закріплені за Україною (MCC).

Необхідно враховувати, що відповідно вимог міжнародних договорів та рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку, які стосуються розподілу та управління міжнародними ресурсами нумерації відноситься, зокрема, обов’язковість використання коду країни призначення «380» (СС) та міжнародного коду ідентифікації суходільних мереж з радіодоступом «255» (МСС), що закріплені за Україною для міжнародної ідентифікації мереж та абонентів на території України та інших країн світу з метою організації надання їм телекомунікаційних послуг загального користування.

Звертаємо увагу споживачів телекомунікаційних послуг, що отримання послуг голосової телефонії на тимчасово окупованій території у повному обсязі, в тому числі послуг міжнародного телефонного зв'язку, можливе тільки у разі дотримання вимог законодавства України у сфері телекомунікацій, в тому числі за умови використання абонентських номерів у форматах, які встановлені Національним планом нумерації України, а саме для мереж:
- фіксованого зв’язку з географічним планом нумерації 380-65Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7 (для АР Крим) та 380-69Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7 (для м. Севастополь), де «380» - код країни призначення, що закріплений за Україною, Х1Х2 – код місцевої телефонної мережі, Х3Х4Х5Х6Х7 – номер абонента (SN).
-  рухомого (мобільного) зв’язку 380-Z1Z2Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7, де Z1Z2 – код мережі призначення оператора України (NDC), Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7 – номер абонента (SN).