НКРЗІ визначила переліки показників якості послуг на 2016 рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на своєму черговому засіданні, що відбулося 29 грудня 2015 року, прийняла рішення про затвердження переліків показників якості послуг, рівні яких підлягають обов’язковому вимірюванню протягом 2016 року та оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2017 році.

Щорічне проведення вимірювання з оприлюдненням результатів запроваджено в Україні відповідно до Директиви 2002/22/ ЄС Європейського парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг. Цим документом на держави покладаються зобов`язання щодо здійснення моніторингу якості послуг, що пропонується на їх території, а регулюючі органи – збір інформації про якість послуг на основі критеріїв, які дозволяють порівнювати провайдерів цих послуг. Застосування  даного інструменту забезпечує доступ користувачів до публічної інформації щодо послуг комунікацій, сприяє розвитку конкурентного середовища, в якому задоволення потреб споживача є пріоритетним завданням.

Із метою спрощення умов діяльності учасників ринку телекомунікацій та більш ефективного оцінювання для забезпечення всебічного інформування користувачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами, зазначеним рішенням Комісії зменшено перелік показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2017 році та відповідному проведенні випробувань протягом 2016 року, а саме: для послуг фіксованого телефонного зв’язку на 4 показники, для мобільного (рухомого) зв’язку на 7, а для послуг із доступу до Інтернет на 2.

НКРЗІ також нагадує, що відповідно до Положення про якість телекомунікаційних послуг, учасники ринку не пізніше 30 січня 2016 року повинні подати до Комісії звіти за результатами випробувань показників якості телекомунікаційних послуг, проведених протягом 2015 року відповідно до рішення № 821 від 16.12.2014. До кінця першого кварталу 2016 року узагальнена інформація буде розміщена на офіційному веб-сайті регулятора.