​НКРЗІ виносить на громадське обговорення проект Закону України «Про електронні комунікації»

З метою виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та відповідно до пункту 130 плану заходів з імплементації зазначеної Угоди на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р, НКРЗІ на своєму засіданні, що відбулося 3 лютого 2015 року, розглянула проект Закону України «Про електронні комунікації» та прийняла його за основу для подальшого громадського обговорення та розгляду заінтересованими державними органами влади.

Законопроект розроблено з метою забезпечення умов для розвитку сфери електронних комунікацій в нашій країні. Він спрямований на встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій, які відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним прагненням України. В документі закладено сучасні європейські основи взаємовідносин між державою та бізнесом, чим створюються умови для вільного входу на ринок електронних комунікацій, усуваються наявні на сьогодні бар’єри, удосконалюється контроль та нагляд за здійсненням діяльності у сфері електронних комунікацій з метою його спрямування на попередження правопорушень та зниження потенційно можливого тиску на учасників ринку. Разом із тим підвищується відповідальність суб’єктів господарювання, які прийняли рішення про діяльність на цьому ринку, за порушення законодавства у сфері електронних комунікацій.

Законопроектом, зокрема, передбачається відміна ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій та запровадження повідомного принципу реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть діяльність у сфері електронних комунікацій. Ліцензуванню підлягатиме лише користування обмеженими ресурсами: технічним номерним та радіочастотним (одночасно відміняються документи дозвільного характеру щодо номерного ресурсу). При цьому до впровадження пропонується можливість подання документів для реєстрації та ліцензування в електронному вигляді із застосування електронного цифрового підпису.

Також пропонується виключити можливість проведення планових перевірок постачальників електронних комунікаційних послуг. Натомість запроваджуються, зокрема, моніторинг діяльності у сфері електронних комунікацій, виїзні і безвиїзні позапланові перевірки. Таким чином, у разі сумлінного виконання постачальником електронних комунікаційних послуг вимог законодавства про електронні комунікації національним регулятором щодо такого постачальника не вживатимуться додаткові контрольні заходи чи втручання у його внутрішню діяльність. З урахуванням європейського досвіду проводитиметься класифікація порушень законодавства у сфері електронних комунікацій на незначні, значні та дуже значні порушення. При цьому застосування до суб’єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій у вигляді штрафу запроваджуватимуться лише за значні та дуже значні порушення. У разі несплати штрафу суб’єктом господарювання його стягнення передбачається здійснювати лише на підставі рішення суду за позовом національного регулятора. Отже обов’язок доказування правильності застосування відповідного штрафу покладається на національного регулятора.

Також до законопроекту включено положення стосовно визначення засад очікуваного регулювання, а також переліку регуляторних зобов’язань, які можуть накладатись на постачальників електронних комунікаційних послуг з істотною ринковою перевагою на ринку певних електронних комунікаційних послуг, та повноважень національного регулятора щодо їх накладання.

Для якнайбільшого наближення вітчизняного законодавчого поля у сфері телекомунікацій до законодавства Європейського Союзу в законопроекті пропонується впровадження понятійного апарату та термінології, що застосовується країнами ЄС.

Прийнятий за основу проект регуляторного акта в установленому порядку буде надісланий до заінтересованих державних органів з проханням висловити позицію щодо нього та розміщений на офіційному сайті НКРЗІ для громадського обговорення. Зауваження та пропозиції до документу від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань прийматимуться з дня його оприлюднення до 04.03.2015 р. Також Комісією прийнято рішення про звернення до Громадської ради НКРЗІ з проханням висловити позицію щодо цього законопроекту.