До уваги операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність на ринку послуг пропуску трафіку голосової телефонії на території України

За інформацією, отриманою із загальнодоступних джерел та від суб’єктів ринку телекомунікацій України, незаконні органи на тимчасово окупованій території України розпочали запровадження надання телекомунікаційних послуг з використанням абонентських номерів у форматах системи нумерації Російської Федерації.

Такі дії протирічать нормам міжнародного і національного законодавства України у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом, а також призводять до порушення цілісності міжнародної структури нумерації, яка визначена рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв’язку, та встановленого порядку маршрутизації трафіку голосової телефонії. Суб’єктами ринку телекомунікацій України постійно фіксуються чисельні порушення власних майнових прав, втручання у роботу телекомунікаційних мереж загального користування та перешкоджання здійсненню підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території України.

У зв’язку з цим, звертаємо увагу усіх операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність на ринку послуг пропуску трафіку голосової телефонії на території України, щодо:
неухильного дотримання вимог законодавства України під час маршрутизації трафіку з використанням номерів у форматах
380-65Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7 (для АР Крим) та 380-69Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7 (для м. Севастополь), де «380» код країни призначення, що закріплений за Україною, Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7 – зоновий номер абонента;
необхідності припинення маршрутизації міжнародного трафіка голосової телефонії та трафіка голосової телефонії мереж рухомого (мобільного) зв’язку через міжнародні центри комутації та центри комутації рухомого зв’язку, які розташовані на території України, у форматах номерів 7-365-ХХХХХХХ, 7-869-ХХХХХХХ, 7-978-60ХХХХХ – 7-978-64ХХХХХ, 7-978-9ХХХХХХ, де «7» - код країни призначення Російської Федерації, або в інших індексах номерного ресурсу, який виділено Федеральним агентством зв’язку Російської Федерації для використання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь;
під час укладання договорів з операторами телекомунікацій інших країн або внесення змін до чинних договорів враховувати вимоги статті 74 Закону України «Про телекомунікації» стосовно рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку, зокрема щодо використання коду країни призначення «380» та міжнародного коду ідентифікації суходільних мереж з радіо доступом «255», що закріплені за Україною.

Також нагадуємо, що оператори телекомунікацій мають право звертатись до:
Асоціації GSM (GSMA) стосовно недопущення здійснення на тимчасово окупованій території України діяльності з надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку суб’єктам господарювання, що не зареєстровані згідно з законодавством України, та які не мають права здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з використанням номерного ресурсу України та на користування радіочастотним ресурсом України, а також стосовно неприпустимості укладання з такими суб’єктами господарювання договорів з надання послуг міжнародного роумінгу на території інших країн;
виробників та/або постачальників технічних засобів телекомунікацій, що використовується на власних телекомунікаційних мережах та розгорнуті на тимчасово окупованій території України, для припинення сервісного та технічного обслуговування зазначеного обладнання у разі втрати керування та/або контролю за його експлуатацією;
судових органів, у тому числі міжнародних, з метою захисту прав та власних економічних інтересів під час здійснення діяльності на тимчасово окупованій території.

З метою захисту прав споживачів телекомунікаційних послуг та забезпечення економічних інтересів України у сфері телекомунікацій рекомендуємо використовувати на телекомунікаційних мережах, які розташовані на тимчасово окупованій території України, абонентських номерів мереж фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації, а саме мереж з ідентифікаційними кодами «89Х».