Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

офіційний веб-портал


НКРЗІ затвердила умови тендеру на отримання ліцензій на використання радіочастот мобільного зв’язку третього покоління

На своєму черговому засіданні, що відбулося 28 жовтня 2014 року, НКРЗІ затвердила Умови тендеру на отримання ліцензій на користування РЧР України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц (далі – Умови тендеру), розроблені відповідно до:

·Закону України «Про радіочастотний ресурс України»;

·Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 993;

·постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2014 № 514 «Деякі питання проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування»;

·Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 24.09.2013 № 625 та зареєстрованого в Мін’юсті України 14.10.2013 за № 1754/24286, із змінами внесеними рішенням НКРЗІ від 17.10.2014 № 707, зареєстрованим в Мін’юсті України 21.10.2014 за № 1301/26078;

·Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗ від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Мін’юсті України 20.10.2005 за № 1237/11517;

·інших нормативно-правових актів.

Затверджений комісією документ передбачає проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 (п`ятнадцять) років у смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц у всіх регіонах України за трьома лотами одночасно. Мінімальна вартість кожного з них (без урахування витрат, пов’язаних з конверсією радіочастотного ресурсу України у зазначених смугах радіочастот) становить 2,443 млрд грн Фінансування витрат, пов`язаних із здійсненням заходів з конверсії, загальна вартість якої складає 1,6 млрд грн, відбуватиметься за окремими договорами відповідно до Плану конверсії смуг радіочастот 1920-1935, 1950-1980, 2110-2125, 2140-2170 МГц для впровадження системи мобільного зв’язку третього покоління стандарту ІМТ-2000 (UMTS), розробленого Генеральним штабом Збройних Сил України, погодженого Головою НКРЗІ та затвердженого Міністром оборони України 23.09.2014. Переможці тендеру зобов’язані протягом двох місяців після оголошення результатів погодити з НКРЗІ технічне завдання, в якому повинні бути визначені строки та умови проведення конверсії, та поінформувати НКРЗІ про укладення договору.

Крім того, в особливих умовах користування смугами радіочастот зазначається, що на ліцензіата покладаються зобов`язання протягом 18 місяців забезпечити дотримання Показників якості послуг рухомого (мобільного) зв`язку та їх граничних нормованих рівнів, які визначені діючими нормами законодавства, на території всіх обласних центрів, а за шість років - на території всіх районних центрів та всіх населених пунктів із населенням більше 10 000.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабміну України від 05.09.2014 № 514 та абзацу другого пункту 3.1 Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, умови тендеру стануть чинними із дня, наступного за днем їх погодження з Кабміном.

Як наголошує НКРЗІ, затверджені Умови тендеру не передбачають ніяких додаткових обмежень для заявників на участь у тендері, окрім тих, які передбачені вже чинними нормативно-правовими актами стосовно застосування до юридичних осіб санкцій відповідно до Закону України «Про санкції».