НКРЗІ приймає пропозиції до проекту Секторального плану ринкового нагляду на 2015 рік

На своєму черговому засіданні, що відбулося 21 жовтня 2014 року, НКРЗІ вирішила оприлюднити проект Секторального плану ринкового нагляду на 2015 рік (далі – проект Секторального плану). Цей документ підготовлений задля ефективного планування та організації заходів, спрямованих на захист споживачів від продукції радіо- і телекомунікаційного обладнання, що не відповідає встановленим вимогам та може загрожувати суспільним інтересам.

Проект Секторального плану розроблено відповідно до постанов КМУ від 01.06.2011 № 573 “Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності” та від 26.12.2011 № 1410 “Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”.

До проекту Секторального плану включені види продукції, які відносяться до сфери відповідальності НКРЗІ, а саме: радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання, яке ввозиться в Україну, надходить та реалізується у торговельній мережі. Під час розроблення проекту Секторального плану враховано належність видів продукції до підвищеного ступеню ризику, результати аналізу інформації, одержаної за допомогою міжнародної та власної систем оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, наявність підстав вважати, що продукція є небезпечною та/або не відповідає встановленим вимогам відповідно до звернень, що надійшли від споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, правоохоронних органів про розповсюдження продукції, споживання (користування) якої заподіяло шкоди суспільним інтересам, або продукції, яка має недоліки.

У зв’язку з тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 573 вид продукції “радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання” включено до сфери відповідальності НКРЗІ та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, проектом Секторального плану передбачається проведення спільних перевірок характеристик зазначеної продукції.

До 15 листопада цього року НКРЗІ прийматиме пропозиції до проекту Секторального плану ринкового нагляду від заінтересованих органів виконавчої влади, об’єднань суб’єктів господарювання, громадських організацій споживачів, науково-технічних та інженерних товариств і спілок.