НКРЗІ ініціювала міжвідомчу робочу групу з підготовки законопроекту стосовно врегулювання використання інфраструктури для розвитку телекомунікаційних мереж

8 жовтня 2014 року за ініціативи НКРЗІ відбулося перше засідання міжвідомчої Робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж», до складу якої залучені представники зацікавлених державних органів, суб’єктів ринку телекомунікацій та громадськості.

Як було зазначено під час засідання, в сучасному суспільстві можливість отримання інформації та вільного спілкування є такою ж нагальною потребою, як і користування газом, електроенергією, питною водою тощо. Разом із тим, сьогодні оператори ринку телекомунікацій стикаються із значними проблемами щодо розбудови своїх мереж для забезпечення населення всіма видами телекомунікаційних послуг та надання можливості громадянам України користуватися перевагами сучасних інфокомунікаційних технологій. І це, в першу чергу, пов`язано із відсутністю законодавчого врегулювання питань використання інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетичного комплексу для розміщення телекомунікаційних мереж.

Представники НКРЗІ повідомили, що до установи надходять чисельні звернення операторів, провайдерів телекомунікацій та їх асоціацій щодо неврегульованості відносин та спірних питань, які виникають при укладанні та виконанні договорів суб’єктів ринку телекомунікацій з власниками об’єктів інфраструктури з метою використання цих об’єктів для потреб телекомунікацій. Такі ж звернення постійно надходять до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

Враховуючи вищезазначене та на виконання пункту 128 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р, з метою встановлення правових засад використання інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетичного комплексу для розміщення телекомунікаційних мереж, НКРЗІ ініціювала створення міжвідомчої Робочої групи для спільної розробки відповідного законопроекту.

На думку НКРЗІ, цим законодавчим актом має бути встановлено засади використання інфраструктури об`єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, порядок доступу до неї та особливості її використання. Крім того, документом має визначатися повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування, права та обов’язки суб’єктів господарювання та інших осіб, у власності (володінні) яких перебуває інфраструктура об`єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, телекомунікаційні мережі щодо створення умов для їх використання для потреб телекомунікацій. На розгляд присутніх НКРЗІ запропонувала своє бачення структури законопроекту для її подальшого обговорення та узгодження. Як зазначив Голова НКРЗІ Олександр Животовський, вирішення цих наболілих питань - це довгий та важкий шлях, але його необхідно пройти для створення єдиних недискримінаційних умов діяльності та розвитку всіх учасників ринку телекомунікацій.

Наступне засідання Робочої групи запропоновано провести через три тижні, на якому планується обговорення пропозицій від учасників ринку щодо змістовного наповнення законопроекту відповідно до запропонованої структури.