Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

офіційний веб-портал


Підсумковий документ Круглого столу «Проблемні питання розвитку сфери зв’язку та інформатизації» 26 червня 2014 року

Організатор:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, за сприяння Інтернет асоціації України (ІнАУ), Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП) та Української асоціації операторів зв’язку ТЕЛАС

Місце проведення:
м. Київ, вул. Хрещатик, 22, актова зала УДППЗ «Укрпошта»

Модератор:
Олійник Володимир Филимонович, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

Порядок денний:

 1. 1. Організаційно-правові аспекти розвитку сфери зв’язку та інформатизації.
 2. 2. Приватно-державне партнерство в сфері інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності органів виконавчої влади та створення і забезпечення функціонування систем надання адміністративних послуг населенню в електронному вигляді
 3. 3. Проблемні питання розвитку телекомунікацій.
 4. 4. Регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом.
 5. 5. Інформаційна безпека та боротьба з кіберзлочинністю
 6. 6. Прийняття Підсумкового документу Круглого столу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ КРУГЛОГО СТОЛУ:

За результатами Круглого столу «Проблемні питання розвитку сфери зв’язку та інформатизації», що відбувся 26 червня 2014 року, його учасники визначили найбільш актуальні питання, які потребують щонайскорішого вирішення та рекомендують Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації:

 1. 1. З метою визначення правових засад державного регулювання у сфері інформатизації, повноважень органу державного регулювання у сфері інформатизації, а також основних правових та організаційних засад здійснення державного нагляду (контролю) у сфері інформатизації здійснити заходи з розробки законопроекту про основні засади державного регулювання у сфері інформатизації з врахуванням пропозицій Громадської ради у сфері ІКТ та винести його на громадське обговорення.
 2. 2. З метою створення сприятливих умов для розвитку ринку телекомунікацій, створення рівних умов діяльності усіх суб’єктів господарювання продовжити роботу у напрямку спрощення ведення бізнесу в Україні через поступовий перехід від ліцензійної до реєстраційної основи діяльності та спрощення звітності, для чого створити робочу групу за участі усіх зацікавлених сторін для розробки необхідних змін до нормативно-правової бази, зокрема, Закону України «Про телекомунікації».
 3. 3. Розробити проект Закону України «Про інфраструктуру телекомунікаційних мереж» для врегулювання питань доступу до інфраструктури житлового та нежитлового фонду та будівництва телекомунікаційних мереж, використання інфраструктури мостових переходів, метрополітену, тощо, та спільного використання телекомунікаційної інфраструктури.
 4. 4. Спільно з Міністерством оборони та Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації підготувати зміни до плану конверсії РЧР з визначенням обсягів, термінів, переліку робіт та обсягу фінансування з метою впровадження нових технологій в мережах мобільного зв`язку 3G/4G.
 5. 5. Через внесення змін до Законів України «Про телекомунікації» та «Про радіочастотний ресурс України» передбачити механізми призупинення дії ліцензій на тимчасово окупованих територіях (АР Крим).
 6. 6. Розробити та внести зміни до Концепції розвитку телекомунікацій в Україні.
 7. 7. Запровадити принципи приватно-державного партнерства в сфері інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності органів виконавчої влади та створенні і забезпеченні функціонування систем надання адміністративних послуг населенню в електронному вигляді.
 8. 8. Підвищити взаємодію між державними органами, громадськими організаціями, інтернет-провайдерами та іншими зацікавленими сторонами в питаннях інформаційної безпеки та запобігання киберзлочинності.
 9. 9. Розробити проект Закону України «Про основні засади розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури».

Учасники Круглого столу