НКРЗІ підтримує запровадження принципу технологічної нейтральності

Введення принципу технологічної нейтральності є одним з можливих умов для впровадження радіотехнологій третього та четвертого поколінь в Україні і сприятиме ефективному розвитку і підвищенню конкурентноздатності національної економіки.

З огляду на це, 11 березня 2014 року на черговому засіданні НКРЗІ було прийнято рішення звернутись до користувачів радіочастотного ресурсу, які здійснюють операторську діяльність, Генерального Штабу Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та профільних асоціацій телекомунікаційної галузі з проханням надати конкретні пропозиції стосовно запровадження технологічної нейтральності шляхом внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України у смугах радіотехнології UMTS та радіотехнології LTE. НКРЗІ планує в найкоротший термін створити відповідну Робочу групу, опрацювати надані пропозиції та підготувати відповідні висновки.

Створення цієї Робочої групи забезпечить консолідацію зусиль при введенні процедури технологічної нейтральності, розробці необхідних нормативно-правових актів, що у підсумку прискорить надання послуг мобільного зв’язку з використанням новітніх технологій та стандартів UMTS/LTE. Керуватиме діяльністю Робочої групи член НКРЗІ Олена Уласенко.

Голова НКРЗІ Петро Яцук, зокрема, зазначив, що Комісія цілковито підтримує розгляд питання та запуск процедури впровадження принципу технологічної нейтральності в Україні. Прийняттю цього важливого рішення передувало опрацювання Комісією звернення Комітету з питань підприємництва, регуляторної і антимонопольної політики Верховної Ради України, у якому йшлося про необхідність запровадження принципу технологічної нейтральності, що полягає у наданні права операторам здійснювати впровадження новітніх радіотехнологій UMTS та LTE.

Прийняте нещодавно рішення НКРЗІ є соціально значущим, адже підготовка відповідних нормативно-правових актів дозволить значно поліпшити якісні і кількісні показники сфери послуг зв’язку, призведе до раціонального використання обмеженого радіочастотного ресурсу і сприятиме скороченню цифрової нерівності між споживачами. Як свідчить міжнародна практика, принцип технологічної нейтральності є ефективним механізмом стимулювання розвитку телекомунікаційного бізнесу, які матимуть змогу швидко і ефективно розгорнути мережі третього і четвертого поколінь.