На крок ближче до європейського регуляторного середовища - НКЕК впроваджує модель LRIC

Одними із ключових напрямків діяльності НКЕК як Регуляторного органу є створення умов для ефективного функціонування та розвитку сфери електронних комунікацій, сприяння розвитку конкуренції на ринках та взаємовигідній інтеграції ринків електронних комунікацій України з відповідними ринками інших держав, зокрема в рамках Угоди про асоціацію з метою інтеграції в Єдиний цифровий ринок ЄС.

Одним із інструментів для досягнення цих цілей є аналіз ринків та сучасні методики ціноутворення. Найбільш поширеним і найдосконалішим інструментом цінового регулювання, що використовується у європейській та світовій практиках, є модель ефективного (ідеального) оператора - LRIC (модель довгострокової додаткової вартості), яка використовується для розрахунку собівартості розрахункових такс за послуги термінації трафіка.

Впровадження НКЕК моделі LRIC, а саме BU-LRIC, є частиною виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію та необхідною умовою для подальшої інтеграції в Єдиний цифровий ринок ЄС. Також впровадження моделі ефективного оператора передбачено статтею 91 Закону України «Про електронні комунікації», який у свою чергу був розроблений з урахуванням новітнього європейського законодавства - Європейського кодексу електронних комунікацій. Окрім того, вказана стаття також передбачає право Регулятора залучати для створення та використання моделі ефективного оператора інших суб’єктів господарювання, за умови що вони не є постачальниками та не є пов’язаними з іншими постачальниками послуг пропуску трафіка, для яких встановлюється відповідна такса.

Метою розробки моделі LRIC є створення для НКЕК інструменту калькуляції, який може визначити економічно обґрунтований розрахунок вартості регульованих послуг. Запровадження даного розрахунку сприятиме підвищенню ефективності надання електронних комунікаційних послуг в Україні, пожвавлення конкуренції та зниження цін для кінцевих споживачів.

Незважаючи на умови воєнного часу та усі виклики, які постали перед НКЕК та операторами в умовах постійних руйнувань телекомунікаційної інфраструктури, та необхідності забезпечення сталостості та стійкості телекоммереж, на початку 2022 року регулятором була розпочата робота над розробкою моделі LRIC для українського ринку, яка була завершена у травні 2023 року.  Пройдено усі стадії  - від збору даних та їх перевірки, інженерного створення самої моделі та її верифікації, навчання фахівців НКЕК роботі з моделлю LRIC та здійснення розрахунків.

Модель розроблена спільно з компанією Detecon International  GmbH в рамках проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Підтримка цифрової політики України» і побудована на основі вхідних даних отриманих від операторів мобільних та фіксованих мереж України. А саме: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», АТ «Укртелеком», ПрАТ «ДАТАГРУП», ПрАТ «Фарлеп Інвест». Модель ідеального оператора розроблена саме на основі даних від діючих українських операторів, а отже вона максимально враховує та відображає реалії українського телекомринку. Варто також відзначити, що в процесі розробки моделі проводилися численні зустрічі, семінари та надавалися роз’яснення для вказаних операторів.

Розроблена модель BU-LRIC дозволяє розраховувати обґрунтовану вартість одиниці регульованих оптових послуг за термінацію трафіка голосових дзвінків у мобільній та фіксованій мережах.

Впровадження цього інструменту дозволяє НКЕК:

  • підтримувати гармонізацію національного законодавства з напрацьованим законодавством ЄС
  • розраховувати ефективні одиничні витрати на послугу за типом модельованої мережі (тобто ефективний мобільний та фіксований оператори)
  • досягти прозорості структури витрат на надання послуг
  • демонструвати та надавати підтримку у формуванні прийнятних та доступних цін для споживачів
  • сприяти розвитку сучасної інфраструктури шляхом ефективних інвестицій та створенні конкурентоспроможних електронних комунікаційних послуг серед операторів.

Рішеннями НКЕК від 07.06.2023 №225  та №226 було схвалено розроблену модель LRIC та оприлюднені результати розрахунків, які будуть в подальшому використані при встановленні розрахункових такс за термінацію національного трафіку.