Підсумки засідання НКЕК від 01 березня 2023 року

Рішення НКЕК про надання адміністративних послуг

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 54 Закону України «Про електронні комунікації», Комісія розглянула відповідні заяви і окремими рішеннями анулювала:

  • ТОВ «НОВАЯ СВЯЗЬ» - ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) на території Миколаївської області;
  • ТДВ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» - ліцензію на  користування радіочастотним ресурсом України для аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв’язку (радіозв’язку фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб) на території м. Київ.

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», враховуючи лист дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Ерікссон» та за результатами технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу радіообладнання, Комісія внесла зміну у додаток до рішення НКРЗІ від 01.10.2019 № 452 «Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України» виклавши позицію 7 у новій редакції.

Відповідно до статті 65 Закону України «Про електронні комунікації», Положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою НКЕК від 29.06.2022 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2022 за № 788/38124, та за результатами технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу радіообладнання, Комісія визначила можливим застосування на території України цифрових радіорелейних станцій MINI-LINK двох моделей виробництва компанії «Ericsson AB» (Швеція).

Рішення НКЕК про розгляд проектів законів України та інших нормативно-правових актів

Відповідно до статей 81 - 83 Закону України «Про електронні комунікації», пункту 1 частини четвертої статті 4, статті 15 Закону України «Про НКЕК», враховуючи доручення Прем’єр-міністра України від 28.04.2022 № 5210/1/1-22, Комісія схвалила проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку ідентифікації, визначення та аналізу ринків певних електронних комунікаційних послуг». Встановлено, що до 31 березня 2023 року від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу.

Відповідно до абзацу другого  частини п’ятої статті 8 Закону України «Про поштовий зв’язок» від 03.11.2022 № 2722-IХ, підпункту «а» пункту 23 частини четвертої статті 4 Закону України «Про НКЕК»,  з метою виконання доручення Прем’єр-міністра України від 02.12.2022 № 31902/1/1-22, Комісія схвалила проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку та форми ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку». Встановлено, що до 31 березня 2023 року від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу.

Рішення НКЕК щодо державного нагляду

Відповідно до абзацу другого пункту 1 частини восьмої статті 10 Закону України «Про електронні комунікації», враховуючи пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», Комісія вирішила провести у період з 08 березня 2023 року по 14 березня 2023 року позапланову перевірку щодо додержання законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр.

Рішення НКЕК щодо інших питань

Відповідно до пункту 1 частини шостої статті 8 Закону України «Про поштовий зв'язок», підпункту «а» пункту 23 частини четвертої статті 4 Закону України «Про НКЕК» Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, затвердженого постановою НКЕК від 20.04.2022 № 29, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2022 за № 645/37981, Комісія внесла до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку інформацію про ТОВ «ГРАНД ЕКСПРЕС» та зміни у інформацію про ТОВ «ПОСТ-ІНТЕРНЕЙШНЛ».

Враховуючи досягнуті результати НКЕК, напрацювання нею у рамках реалізації компоненту 3 «Технічна підтримка комунікацій» проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Підтримка цифрової політики України» (реєстраційна картка № 4881), з метою відкритості діяльності, популяризації індивідуальності та зміцнення авторитету, Комісія схвалила Посібник з фірмового стилю НКЕК і рекомендувала посадовим особам НКЕК  дотримуватися вимог та використовувати рекомендації цього посібника при підготовці матеріалів у представленні НКЕК з питань діяльності.

Відповідно до пунктів 4 - 7 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76, Комісія вирішила визнати державне підприємство «Український державний центр радіочастот» таким, що відповідає певним критеріям, зазначеним у Порядку, і є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.