Підсумки засідання НКЕК від 22 лютого 2023 року

Рішення НКЕК про надання адміністративних послуг

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 54 Закону України «Про електронні комунікації», Комісія розглянула відповідні заяви і окремими рішеннями анулювала:

  • АТ «Укртелеком» - три ліцензії для широкосмугового радіодоступу  (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) на території Херсонської області;
  • ТОВ Науково – виробничому підприємству «ТЕНЕТ» - ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) на території Одеської та Миколаївської областей;
  • ТОВ «МАГНУС ЛІМІТЕД» - ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) на території Київської області.

Іншим рішенням Комісія, відповідно до статті 65 Закону України «Про електронні комунікації», Положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку від 29 червня 2022 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  15.07.2022 за № 788/38124, та за результатами технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу радіообладнання  визначила можливим застосування на території України таких конкретних типів радіообладнання або випромінювальних пристроїв:

точки доступу (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) т.м. Aruba серії Aruba 580 моделі Aruba AP-587 виробництва компанії Hewlett Packard Enterprise (США); зчитувача UWB (UWB Reader) та ключа дистанційного керування (Radio Frequency Key т.м. DENSO моделі WAN00 виробництва компанії «DENSO CORPORATION», Японія; повторювача (ретранслятора) цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS) та міжнародного рухомого мобільного зв’язку IMT, торгівельного найменування CEL-FI GO G41 виробництва компанії «Nextivity Inc.» (США).

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги» та статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» Комісія затвердила 7 інформаційних та 7 технологічних карток наступних адміністративних послуг:

  • з анулювання ліцензії на користування радіочастотним спектром;
  • з отримання витягу з реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів;
  • з визначення можливості застосування нового типу радіообладнання або випромінювального пристрою на території України загальними користувачами;
  • з реєстрації типу радіообладнання  або випромінювального пристрою, що має низький рівень відповідності суттєвим вимогам, в Реєстрі радіообладнання та випромінювальних пристроїв;
  • з погодження тимчасового використання радіообладнання або випромінювальних пристроїв для проведення демонстрації (випробувань);
  • з погодження тимчасового використання радіообладнання або випромінювальних пристроїв для тестування експериментального зразка РО (ВП);
  • з погодження тимчасового використання радіообладнання або випромінювальних пристроїв для проведення експерименту, що пов’язаний із використанням у радіообладнанні нової радіотехнології або випромінюванням експериментальної станції.

Рішення НКЕК про розгляд проектів законів України та інших нормативно-правових актів

Відповідно до підпункту «п» пункту 7 частини четвертої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», частини шостої статті 46 та частини другої статті 63 Закону України «Про електронні комунікації», Комісія схвалила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, що тимчасово перебувають на території України, а також для потреб іноземних юридичних осіб під час здійснення ними висвітлення спортивних, культурних та інших заходів в Україні». Документ буде подано до заінтересованих державних органів та на розгляд Кабінету Міністрів України.

Комісія розглянула і погодила  із зауваженнями. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану розподілу i користування радіочастотним спектром в Україні», надісланий листом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України «Про електронні комунікації», підпунктів «к» та «л» пункту 1 частини четвертої статті 4 Закону України «Про НКЕК», Комісія схвалила проект постанови НКЕК «Про затвердження Положення про кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж». Встановлено, що до 30 квітня 2023 року від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу.

Також Комісія розглянула і погодила без зауважень проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу», надісланий листом Міністерства економіки України.

Розглянувши надісланий листом Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації проект Закону України «Про безпеку класифікованої інформації», реєстраційний номер 8394 від 27.01.2023, Комісія затвердила висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття цього проекту Закону України.

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій», реєстраційний номер 8392 від 27.01.2023, надісланий листом Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Комісія затвердила висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття цього законопроекту із пропозиціями.

Рішення НКЕК щодо державного нагляду

Відповідно до абзацу третього пункту 1 частини восьмої, частини п’ятої статті 10 Закону України «Про електронні комунікації», враховуючи пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», Комісія прийняла рішення провести у період з 01 березня 2023 року по 17 квітня 2023 року позапланові перевірки щодо додержання законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, із залученням технічних засобів та персоналу державного підприємства «Український державний центр радіочастот».

Рішення НКЕК щодо інших питань

Комісія розглянула і погодила без зауважень надісланий листом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України проект наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Типового договору про взаємодію постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з Національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України».

Іншим рішенням Комісія, керуючись Господарським кодексом України, Законами України «Про НКЕК», «Про електронні комунікації», «Про управління об’єктами державної власності» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2022 року № 400-р «Про віднесення цілісного майнового комплексу державного підприємства «Український державний центр радіочастот» до сфери управління НКЕК», затвердила Статут державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) у новій редакції. що додається до оригіналу. Генеральному директору УДЦР Корсуну В.І. доручено здійснити в установленому порядку заходи щодо державної реєстрації зазначеного Статуту.

Відповідно пункту 7 Порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань Голові та членам НКЕК, затвердженого рішенням НКЕК від 18.01.2023 № 15 (із змінами, внесеними рішенням НКЕК від 25.01.2023 № 20), враховуючи частину сьому статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанову КМУ від 20.04.2016 № 304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», НКЕК вирішила встановити фонд преміювання Голови та членів НКЕК, апарату НКЕК у лютому 2023 року, а також іншими окремими рішеннями встановила премії за лютий 2023 року Голові та членам НКЕК за фактично відпрацьований час.

Відповідно до пункту 24 частини четвертої статті 4, статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», враховуючи лист Міністерства закордонних справ України, Комісія вирішила схвалити проект Меморандуму про взаєморозуміння між Федеральною комісією з питань зв’язку Сполучених Штатів Америки та НКЕК. Комісія уповноважила члена НКЕК Мальон Л.В. на підписання Меморандуму.