Підсумки засідання НКЕК від 08 лютого 2023 року

Рішення НКЕК про надання адміністративних послуг

У зв’язку з набранням чинності 19.11.2022 Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій», що був прийнятий Верховною Радою України 16.08.2022 за № 2529-IX, на підставі Закону України «Про НКЕК», враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ (зі змінами), Комісія розглянула заяву ТДВ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» і взяла до відома, що строк дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом (радіочастотним спектром), виданої цьому товариству, автоматично продовжено з 25.05.2023 на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», та протягом шести місяців після його припинення чи скасування без дотримання вимог статті 51 Закону України «Про електронні комунікації».

Також Комісія, відповідно до пункту 1 частини другої статті 54 Закону України «Про електронні комунікації», розглянувши заяву підприємця Ошмяна О.В., анулювала ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для широкосмугового радіодоступу  (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) на території Харківської області.

На тій же підставі Комісія анулювала ТОВ «Українська телекомунікаційна група» ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу  (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) та ліцензію для широкосмугового радіодоступу  (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) на території Черкаської області.

Відповідно до пункту 18 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355, враховуючи пункти 3 та 8 Розділу VII Положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою НКЕК від 29.06.2022   № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2022 за № 788/38124, та за результатом розгляду звернення ТОВ «Lynk Global» щодо проведення демонстрації можливостей радіообладнання системи мобільного зв’язку LYNK, НКЕК вирішила запропонувати Заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання системи мобільного зв’язку LYNK.

За результатами демонстрації радіообладнання ТОВ «Lynk Global» протягом одного місяця має надіслати до НКЕК звіт у встановленому порядку.

Рішення НКЕК про державний нагляд

Відповідно до абзацу третього пункту 1 частини восьмої статті 10 Закону України «Про електронні комунікації», враховуючи пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», Комісія прийняла рішення про проведення позапланових перевірок стосовно додержання законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр.

Рішення НКЕК щодо інших питань

З метою виконання пункту 4 частини четвертої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», в рамках проекту «Підтримка ЄС для посилення кібербезпеки в Україні» (реєстраційна картка № 4958-04 від 13.12.2022), Комісія схвалила два проекти контрактів: між Неурядовою організацією Академія електронного управління (E-Governance Academy) (Естонія), Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) та ТОВ «ATEA»; між Неурядовою організацією Академія електронного управління (E-Governance Academy) (Естонія), Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) та ТОВ «АЙТІ-СОЛЮШНС». Комісія уповноважила Голову НКЕК О.Животовського на підписання цих контрактів.