Підсумки засідання НКЕК від 01 лютого 2023 року

Щодо розгляду проектів законів України та інших нормативно-правових актів

Відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», частини першої статті 84 Закону України «Про електронні комунікації», Комісія поставила затвердити Порядок накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж або постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом на оптових та/або роздрібних ринках регуляторних зобов’язань, їх зміну та зняття. Ця постанова буде подана на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Комісія розглянула і погодила без зауважень проєкт Постанови Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2023 – 2025 роки», надісланий листом Міністерства цифрової трансформації України від 20.01.2023 №1/04-5-623.

Рішення НКЕК про державний нагляд

Керуючись підпунктом «к» пункту 7 частини четвертої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», статтями 17 та 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», статтями 188-37 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП), Комісія затвердила:

  • Перелік посадових осіб НКЕК, які уповноважені для здійснення державного ринкового нагляду;
  • Перелік посадових осіб НКЕК, які уповноважені для складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-37 КУпАП;
  • Перелік посадових осіб НКЕК, які уповноважені для складання протоколів за порушення, передбачені статтею 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
  • Перелік посадових осіб НКЕК, які уповноважені для розгляду справ про накладення адміністративно-господарських санкцій за порушення, передбачені статтею 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Рішення НКЕК щодо інших питань

Комісія розглянула надісланий листом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Розглянувши проєкт наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Технічних вимог до маршрутизації трафіка в електронній комунікаційній мережі загального користування» і погодила його із зауваженнями та пропозиціями.

З метою приєднання України до політики ЄС «Roam-Like-At-Homе» (RLAH), застосування Регламенту (ЄС) 2022/612 Європейського Парламенту та Ради від 6 квітня 2022 року про роумінг у мережах мобільного зв’язку загального користування в межах Союзу та інших пов’язаних актів ЄС, відповідно до частини третьої статті 2, пункту 3 частини другої та пункту 5 частини п’ятої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», рішенням НКЕК утворено робочу   групу  з  питань  приєднання  України до  політики ЄС «Roam-Like-At-Homе» (RLAH), затверджено її склад та Положення.

Відповідно до пункту 1 частини шостої статті 8 Закону України «Про поштовий зв'язок», підпункту «а» пункту 23 частини четвертої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, затвердженого постановою НКЕК     від 20.04.2022 № 29, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2022 за № 645/37981, Комісія вирішила внести до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку інформацію про ТОВ «ЄВРО ПОСЛУГИ ТАКСІ «НСС» та ТОВ «ТорроТур».