НКЕК виконано вимоги Закону України «Про електронні комунікації» щодо анулювання дозволів на користування ресурсом нумерації суб’єкту господарювання, якого виключено з Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг у зв’язку з невиконанням розпоряджень НЦУ під час воєнного стану

07.07.2022 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України № 574-р «Про погодження рішення про виключення суб’єктів господарювання з Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг».

Одночасно з прийняттям цього розпорядження Уряду застосовуються раніше прийняті рішення НКЕК щодо виключення двох суб’єктів господарювання з Реєстру.

Згідно з частинами першою та третьою статті 78 Закону України «Про електронні комунікації» (далі – Закон) підставою для анулювання дозволу та припинення прав на користування ресурсом нумерації є виключення суб’єкта господарювання з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг під час дії воєнного стану. Регуляторний орган повинен прийняти таке рішення протягом 20 робочих днів з дня встановлення відповідних підстав.

Враховуючи наведене, рішенням НКЕК від 20.07.2022 № 116 «Про анулювання дозволів та припинення прав користування ресурсом нумерації ТОВ «НЕТАССІСТ» (лінк) зазначеному товариству анульовано дозволи на користування ресурсом нумерації.

Звертаємо увагу постачальників електронних мереж та послуг на недопустимість здійснення відносин у сфері електронних комунікацій з суб'єктами, зазначеними у рішеннях НКЕК (25 та 26), у тому числі недопустимість взаємоз’єднання та надання в користування елементів мереж та об'єктів інфраструктури електронних комунікацій.

Так, згідно з частиною восьмою статті 32 Закону припиняється обмін інформацією з мережами суб'єкта господарювання, якого виключено з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

Наголошуємо, що в умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг (у тому числі ті, що надають послуги доступу до мережі Інтернет) зобов’язані невідкладно вживати вичерпних заходів для виконання розпоряджень НЦУ.