Підсумки засідання НКЕК від 20 липня 2022 року

Рішення НКЕК про надання адміністративних послуг

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», розглянувши заяви суб’єктів господарювання, Комісія анулювала чотири ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України: ПрАТ «ДАТАГРУП» - для супутникового радіозв’язку (радіозв’язку супутникової рухомої та фіксованої радіослужб) на території Полтавської та Харківської областей; Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення - для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) на території м. Київ та Київської області; ТОВ «РАДІО-ЛІНК» - дві ліцензії для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) на території Харківської області. Ці рішення набирають чинності через 10 днів з дати їх прийняття.

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» та враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 № 574-р «Про погодження рішення про виключення суб’єктів господарювання з Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг», НКЕК анулювала ТОВ «НЕТАССІСТ» два дозволи: на користування ресурсом нумерації ємністю 5000 номерів та код транзитний пункту сигналізації мережі СКС-7 у м. Київ. Це рішення набирає чинності через 10 робочих днів з дня його прийняття.

Рішення НКЕК про розгляд проектів законів України та інших нормативно-правових актів

Розглянувши проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 303», надісланий листом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Комісія погодила його без зауважень.

Відповідно до Законів України «Про електронні комунікації», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», враховуючи доручення Прем’єр-міністра України від 28.04.2022 № 5210/1/1-22, та з метою реалізації підпункту 1.5 пункту 1 плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 16 грудня 2021 року № 1971-ІХ , Комісія схвалила проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку ідентифікації кінцевих користувачів послуг». Установлено строк до 19 серпня 2022 року, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу.

Розглянувши проект Закону України «Про засади санкційної політики України», надісланий листом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Комісія погодила його із зауваженнями та пропозиціями.

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731, Комісія прийняла постанову НКЕК «Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку від 29 червня 2022 року № 87». Ця постанова буде подана на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня її офіційного опублікування.

Рішення НКЕК щодо інших питань

Відповідно до Законів України «Про поштовий зв'язок», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, затвердженого постановою НКЕК від 20.04.2022 № 29, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2022 за № 645/37981, НКЕК прийняла рішення провести оновлення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку шляхом внесення змін у інформацію про ТОВ «НОВА ПОШТА».

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про електронні комунікації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 400-р «Про віднесення цілісного майнового комплексу державного підприємства «Український державний центр радіочастот» до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745 (у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.01.2021 № 122), а також розглянувши звернення Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі – ДП УДЦР), Комісія затвердила фінансовий план ДП УДЦР на 2023 рік та уповноважила Голову НКЕК Животовського О.М. підписати його. Зведені основні фінансові показники та фінансовий план ДП УДЦР на 2023 рік буде подано до Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та Державної податкової служби України.

Відповідно до Законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про електронні комунікації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 400-р «Про віднесення цілісного майнового комплексу державного підприємства «Український державний центр радіочастот» до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», розглянувши звернення ДП УДЦР, Комісія затвердила інвестиційний план ДП УДЦР на 2023 рік. Окремим рішенням НКЕК внесла зміну до інвестиційного плану ДП УДЦР на 2022-2024 роки, затвердженого рішенням НКРЗІ від 15.06.2021 № 231.