Підсумки засідання НКЕК від 01 червня 2022 року

Рішення НКЕК щодо проектів законів України та інших нормативно-правових актів

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» Комісія схвалила проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку встановлення строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром» та установила, що з дня оприлюднення до 18 червня 2022 року від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу і проводяться консультації щодо цього проекту акта.

Розглянувши проект Закону України «Про обмеження державного нагляду (контролю) та державного ринкового нагляду для підтримки бізнесу», надісланий листом Міністерства економіки України, Комісія погодила його із зауваженнями.

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення організаційно-правових засад розвідувальної та контррозвідувальної діяльності», реєстраційний номер 7380 від 17.05.2022, Комісія висловилася за доцільність прийняття цього законопроекту із зауваженнями та пропозиціями.

Комісія розглянула проект Закону України «Про реєстрацію доменних імен», реєстраційний номер 7357 від 09.05.2022, та проект Закону України «Про цифровий контент та цифрові послуги», реєстраційний номер 6576 від 31.01.2022, та висловилася за доцільність їх прийняття.

Також Комісія, на виконання частини четвертої, шостої статті 14, пунктів 6, 8 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», пункту 9 розділу XIX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні комунікації», прийняла постанову про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ України та рішень НКРЗІ. Цей документ буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України і набере чинності з дня офіційного опублікування.

З метою виконання доручення Прем’єр-міністра України та реалізації підпункту 1.5 пункту 1 плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», Комісія схвалила проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку надання контролюючим органом інформації про несплату або сплату не в повному обсязі рентної плати за користування радіочастотним спектром до Державного бюджету України». Цей документ буде направлено на погодження до Міністерства фінансів України.

Рішення НКЕК щодо інших питань

У зв’язку із прийняттям Закону України від 03.05.2022 № 2240-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах воєнного стану», Комісія вирішила внести зміну до рішень НКЕК від 30.03.2022 № 25 та № 26, а також забезпечити підготовку та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта з організаційно-розпорядчих питань і поінформувати Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами про прийняте рішення.