Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

офіційний веб-портал


НКЕК розроблено нову постанову Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації і порядок її внесення», яка 20 травня 2022 року затверджена на засіданні Уряду

Відповідно до вимог нового Закону України «Про електронні комунікації» Кабінетом Міністрів України мають встановлюватися розміри плати за видачу, переоформлення та продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації, що повністю відповідає вимогам європейського законодавства у сфері електронних комунікацій.

З метою виконання вимог цього Закону Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, (НКЕК) розроблено проект постанови КМУ, який пройшов етапи активного громадського обговорення, погодження із державними органами та 20 травня 2022 року затверджений на засіданні Уряду.

Врегулювання економічних питань доступу до ресурсів нумерації є важливим для функціонування електронних комунікаційних мереж загального користування, сталість яких, особливо в умовах воєнного стану, забезпечують постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг. Безперервне надання електронних комунікаційних послуг громадянам, підприємствам, установам, організаціям та державним органам потребує постійного оперативно-технічного управління мережами, ефективного користування та гнучкого перерозподілу обмежених ресурсів нумерації.

Виконання цих завдань потребує отримання постачальниками мереж/послуг прав на користування кодами мереж та послуг, географічними номерами, скороченим номерами, ідентифікаторами, які необхідні для позначення (ідентифікації) електронних комунікаційних мереж, кінцевих пунктів мережі, послуг, абонентів для надання послуг голосового зв’язку, передачі текстових, мультимедійних повідомлень, послуг М2М та IoT, здійснення викликів на номери екстрених служб, організації доступу до інформаційно-довідкових служб (послуг) тощо. 

Прийняття акта дозволить:

розпочати процес розробки НКЕК нових нормативно-правових актів, якими буде встановлено порядки проведення первинного розподілу ресурсів нумерації, ведення електронного реєстру, визначення умов користування та передачі прав на користування ресурсами нумерації, затвердження форм заявних документів;

створити організаційні умови для приведення національної системи нумерації до нового адміністративно-територіального устрою України;

привести типи ресурсів нумерації у відповідність до Національного плану нумерації України та Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-Т Е.164 «Міжнародний план нумерації електрозв’язку загального користування», ITU-T Е.212 «План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів»;

врегулювати проблемні питання щодо виділення скорочених номерів для служб екстреної допомоги та служб соціального спрямування;

забезпечити рівні умови доступу до ресурсів нумерації для всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг шляхом встановлення однакового підходу до вартості на користування географічними та негеографічними номерами;

забезпечити виконання вимог Закону України «Про Державний бюджет України» з надходжень за виділення та користування ресурсами нумерації.