Підсумки засідання НКЕК від 30 березня 2022 року

Рішення НКЕК щодо надання адміністративних послуг

З метою сприяння реалізації Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» та враховуючи лист обласної комунальної організації «ДАТА-центр соціальної сфери» Вінницької обласної Ради щодо необхідності використання чотиризначного скороченого номера для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування з використанням можливостей електронних комунікаційних мереж фіксованого та мобільного зв’язку постачальників послуг міжособистісної електронної комунікації, НКЕК видала технологічному користувачу ресурсу нумерації обласній комунальній організації «ДАТА-центр соціальної сфери» Вінницької обласної Ради дозвіл на користування скороченим номером 1526 для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування «Надання консультацій з питань соціального захисту населення та внутрішньо переміщених осіб на території Вінницької області» шляхом підключення обладнання до електронних комунікаційних мереж фіксованого та мобільного зв’язку постачальників послуг міжособистісної електронної комунікації на території міст, селищ міського типу, сільських районів Вінницької області терміном на 6 місяців. Про прийняте рішення буде повідомлено технологічного користувача ресурсу нумерації та постачальників електронних комунікаційних мереж фіксованого зв’язку АТ «Укртелеком» та мобільного зв’язку ПрАТ «КИЇВСТАР», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ТОВ «лайфселл».

Рішення НКЕК щодо розгляду нормативно-правових актів

Відповідно до Законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», «Про електронні комунікації» НКЕК схвалила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, що тимчасово перебувають на території України, а також для потреб іноземних юридичних осіб під час здійснення ними висвітлення спортивних, культурних та інших заходів в Україні». Схвалений цим рішенням проект постанови Кабінету Міністрів України буде направлено до заінтересованих державних органів та на розгляд Кабінету Міністрів України.

Рішення НКЕК щодо розгляду інших питань порядку денного

У зв’язку з вимогою Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами (далі – НЦУ) та враховуючи Закон України «Про електронні комунікації» (далі - Закон), керуючись принципом підтримки безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг, закріпленим у Законі, з метою сприяння реалізації Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через  невиконання розпоряджень НЦУ під час воєнного стану, НКЕК виключила ТОВ «НЕТАСІСТ» та ТОВ «НЕТАССІСТ» з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

З огляду на зазначене Комісія акцентує увагу постачальників електронних мереж та послуг на неприпустимості здійснення відносин у сфері електронних комунікацій з суб’єктами, які провадять свою діяльність у цій сфері, без дотримання визначених Законом вимог щодо загальної авторизації (у тому числі недопустимості взаємоз’єднання та надання в користування елементів мереж та об’єктів інфраструктури електронних комунікацій). Про прийняте рішення НКЕК, яке набере чинності з дня його опублікування на офіційному веб-сайті НКЕК, буде також поінформовано правоохоронні органи та НЦУ.