Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

офіційний веб-портал


Підсумки засідання НКЕК від 02 березня 2022 року

Відеозапис засдання НКЕК від 02.03.2022

Рішення НКЕК про надання адміністративних послуг

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі - НКЕК) розглянула відповідні заяви та анулювала п’ять ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України: ТОВ «Кедр» - для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) на території Черкаської області; ТОВ «ФЛЕШЛАН - ТЕЛЕКОМ» - для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) на території Житомирської області; ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» - три ліцензії для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) на території Луганської та Львівської областей; на території Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей; на території Хмельницької, Волинської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Ці рішення набирають чинності через 10 днів з дати їх прийняття.

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», у зв’язку з відсутністю підтвердження від Державної казначейської служби України про внесення плати за продовження терміну дії ліцензії, НКЕК скасувала: пункт 1.1 рішення НКРЗІ від 30.12.2021 № 526 щодо видачі ліцензії на додаткову смугу радіочастот ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»; пункт 2.2 рішення НКРЗІ від 14.12.2021 № 475 щодо продовження терміну дії ліцензії на користування РЧР України ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС»; пункт 4.2 рішення НКРЗІ від 21.12.2021 № 493 щодо продовження терміну дії ліцензії на користування РЧР України ПП «Центр Віртуальної Реальності».

З метою сприяння реалізації Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до статті 75 Закону України «Про електронні комунікації» та враховуючи лист виконавчого комітету Рівненської міської ради щодо необхідності використання чотиризначного скороченого номера для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування з використанням можливостей електронних комунікаційних мереж мобільного зв’язку постачальників послуг міжособистісної електронної комунікації, НКЕК видала технологічному користувачу ресурсу нумерації виконавчому комітету Рівненської міської ради дозвіл на 6 місяців на користування скороченим номером 1553 для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування «Опрацювання звернень та надання роз’яснень в умовах воєнного стану» шляхом підключення обладнання до електронних комунікаційних мереж мобільного зв’язку постачальників послуг міжособистісної електронної комунікації в межах території м. Рівне та Рівненського району. Про прийняте рішення буде повідомлено технологічного користувача ресурсу нумерації та постачальників електронних комунікаційних мереж мобільного зв’язку ПрАТ «КИЇВСТАР», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ТОВ «лайфселл».

Рішення НКЕК щодо проектів нормативно-правових актів

Відповідно до Законів України «Про поштовий зв’язок» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» НКЕК схвалила проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку та форми ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку». Окрім того, було установлено строк до 05 квітня 2022 року, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу з дня їх оприлюднення, та вирішено забезпечити проведення консультацій щодо проекту акта, схваленого цим рішенням.

Розглянувши надіслані листами Міністерства оборони України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку запровадження в умовах надзвичайного або воєнного стану тимчасових обмежень на всій території України чи в окремих її регіонах на використання радіообладнання, випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення» та «Про затвердження Порядку управління користуванням радіочастотним спектром спеціальними та загальними користувачами в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану», НКЕК погодила ці проекти із зауваженнями та пропозиціями.

Відповідно до Законів України «Про електронні комунікації», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» НКЕК схвалила проект постанови НКЕК «Питання ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг» і установила строк з дня оприлюднення до 05 квітня 2022 року, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу, та вирішила забезпечити проведення консультацій щодо проекту акта, схваленого цим рішенням.

Рішення НКЕК щодо інших питань

Відповідно до частини сьомої статті 11, пунктів 4, 6 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів», НКЕК схвалила структуру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Окрім того, було рекомендовано Голові НКЕК на підставі цього рішення затвердити структуру НКЕК.

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», «Про електронні комунікації» та у зв’язку з введенням режиму воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», НКЕК було взято до відома, що подання річної звітності за 2021 рік відповідно до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2016 за № 739/28869, може бути ускладненим в умовах режиму воєнного стану.

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», НКЕК доручила державному підприємству «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР) здійснювати оформлення експлуатаційних документів, пов’язаних з користуванням радіочастотним спектром, на суднові станції. Окрім того, було рекомендовано УДЦР під час виконання цього врахувати необхідність затвердження НКЕК в установленому порядку документів, що готуються з метою реалізації частини четвертої статті 63 Закону України «Про електронні комунікації» з наступними даними для орієнтовного наповнення змісту цих документів:

  • дані форми замовлення на призначення сигналів розпізнавання судновій станції;
  • дані форми замовлення на оформлення (продовження строку дії) гармонізованого або національного експлуатаційного документу для суднової станції;
  • дані змісту гармонізованого та національного експлуатаційного документу для суднової станції.

Також було рекомендовано експлуатуючим організаціям суднових станцій та УДЦР надати НКЕК пропозиції з питань напрацювання документів, зазначених у пункті 2 цього рішення (за наявності).