Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною: перспективи для телеком ринку

03 лютого 2022 року, у рамках візиту в Україну Президента Туреччини, підписано Угоду про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки. Вказана угода має має широке охоплення і суттєве значення як для виробників та експортерів товарів, так і для постачальників послуг, в тому числі телекомунікаційних, адже містить положення, що стосуються відповідної галузі (Урядовий портал). 

Переговорний процес, зокрема, щодо питань, пов’язаних із торгівлею телекомунікаційними послугами між Сторонами, тривав близько 10-ти років, вносячи кожного раунду зміни у зміст переговорів з огляду як на розвиток ситуації на ринках телекомунікацій обох сторін, так і світові тенденції в цій сфері. 

НКРЗІ як регулятор ринку завжди залишається на позиції забезпечення рівних умов для усіх учасників ринку, створює сприятливі умови для його ефективного зростання та прогнозованості. Тому з метою забезпечення захисту інтересів Сторін і передбачуваності розвитку економічних відносин, переговорний процес зосередили на закріпленні на двосторонньому рівні зобов’язань щодо належного регулювання ринків, яке б відповідало законодавству Сторін, праву і найкращим практикам ЄС та принципам Світової організації торгівлі.