Підсумки засідання НКРЗІ від 09 листопада 2021 року

Рішення НКРЗІ щодо ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України (далі-РЧР) Комісія переоформила АТ «Укртелеком» ліцензію на користування РЧР для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів у восьми областях України терміном дії по 04.12.2022.

Окрім того, Комісія взяла до відома, що відповідно до частини сьомої статті 34 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» є недійсною ліцензія, видана ПП «ЮЛАЙНС» на користування РЧР для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) на території Вінницької області.

Про ведення Реєстру РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування

Відповідно до пунктів 10 - 12 Технічного регламенту радіообладнання, Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування Комісія надала виробнику «Кальта Технолоджи Ко., Лтд,», Китай, код реєстраційного номера виробника.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Комісія розглянула заяви ТОВ «ФЛАЙТ КОНТРОЛ» та ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» щодо визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ або ВП на території України та за результатами технічних експертиз з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявлених типів РЕЗ визначила можливим застосування двох типів РЕЗ: модуля датчика виявлення руху торгівельної марки Samsung, Республіка Корея, та земної станції керування та прийому телеметричної інформації служби космічної експлуатації моделі ЗС-S, Україна.

Рішення НКРЗІ щодо проектів законів України та інших нормативно-правових актів

Комісія розглянула надіслані листами Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації проекти Закону України «Про захист прав споживачів», реєстраційний номер 6134 від 05.10.2021, та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації», реєстраційний номер 6173 від 12.10.2021, й затвердила висновки щодо доцільності їх прийняття із пропозиціями.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» та Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ України від 08.12.2005 за № 155 (у редакції рішення НКРЗІ від 31.03.2015 № 174, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.06.2015 за № 667/27112), а також із метою регулювання взаємодії операторів при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, Комісія прийняла рішення затвердити, опублікувати в каталозі пропозицій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж та оприлюднити на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет надану ПрАТ «Київстар» пропозицію на 2021 рік та присвоїти їй номер у каталозі.

Розглянувши надісланий листом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України проект наказу «Про затвердження Типового договору про взаємодію оператора телекомунікацій з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій», Комісія погодила його без зауважень.

У зв’язку з кадровими змінами Комісія внесла зміни у додаток 1 до рішення НКРЗІ від 21.03.2013 № 168 «Про уповноважених НКРЗІ посадових осіб розглядати справи про адміністративні правопорушення та для здійснення державного нагляду» (у редакції рішення НКРЗІ від 29.12.2020 № 526) та зміни у додаток до рішення НКРЗІ від 01.03.2016 № 112 «Про уповноваження посадових осіб НКРЗІ складати протоколи про адміністративні правопорушення» (у редакції рішення НКРЗІ від 26.01.2021 № 30).