Підсумки засідання НКРЗІ від 28 вересня 2021 року

Рішення НКРЗІ щодо ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України (далі – РЧР), Комісія видала Спільному українсько - німецькому підприємству в формі ТОВ «Інфоком» ліцензію на додаткову смугу радіочастот для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) у Дніпропетровській області строком на 5 років.

Комісія, за заявою суб’єкта господарювання, продовжила ТОВ «ПРОФІТЕЛ» термін дії ліцензії на користування РЧР України для цифрового ультракороткохвильового радіозв’язку (радіозв’язку фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб) у м. Київ з 12.01.2022 по 11.01.2027.

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та враховуючи лист ДП «Український державний центр радіочастот», Комісія анулювала підприємцю Жарку О.І. 53 дозволи на експлуатацію РЕЗ, у зв’язку з анулюванням ліцензії на користування РЧР України. Це рішення підлягає виконанню одночасно з виконанням пункту 1 рішення НКРЗІ від 07.09.2021 № 321 на підставі частини шостої статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Про ведення Реєстру РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування

Відповідно до Положення про НКРЗІ, Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355, Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ України від 03.11.2005 № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за № 1574/11854 (у редакції рішення НКРЗ України від 10.11.2011 № 637) (далі – Реєстр РЕЗ та ВП), Комісія внесла до розділу I Реєстру РЕЗ та ВП точку доступу (WiFi and BLE Array AP) торговельної марки «Mist» моделі AP32E, виробництва «Джуніпер Нетвокс, Інк.» (США). Цим же рішенням НКРЗІ надала виробнику ТОВ «ЕЛСИС» код реєстраційного номера виробника, включивши таку інформацію до розділу ІІ Реєстру РЕЗ та ВП.

Рішення Комісії щодо ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку

Відповідно до Закону України «Про поштовий зв’язок», Положення про НКРЗІ, Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку та на підставі повідомлення суб’єкта господарювання, Комісія внесла до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку інформацію про оператора ТОВ «ГРУШИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТІ», який надаватиме послуги з приймання поштових відправлень; обробки поштових відправлень; перевезення поштових відправлень; доставки (вручення) поштових відправлень; виконання доручень користувачів щодо поштових переказів; виконання доручень користувачів щодо банківських операцій на території всієї України, окрім окупованих територій; міжнародні приймання, обробка та перевезення поштових відправлень, а також виконання доручень користувачів щодо поштових переказів із території країн ЄС та на територію країн ЄС (Австрії, Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції).

Рішення НКРЗІ щодо регулювання номерного ресурсу

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» та Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, Комісія за заявами виділила на строк 5 років наступний номерний ресурс:

  • АТ «Укртелеком»два коди кінцевих пунктів сигналізації мережі СКС-7 у смт Літин Вінницької області та у с. Велика Білозерка Запорізької області;
  • ТОВ «Енерджі Телеком» – 100 номерів у м. Дніпро та 100 номерів у м. Харків.

Рішення НКРЗІ щодо проектів законів України та інших нормативно-правових актів

Комісія розглянула проекти законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю)» (реєстраційний номер 5837 від 05.08.2021), «Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)» (реєстраційний номер 5838 від 05.08.2021) та затвердила висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття вищезазначених проектів законів України із зауваженнями та пропозиціями з подальшим направленням листів до Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку та Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України», враховуючи листи Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства фінансів України, НКРЗІ схвалила доопрацьований проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв». Даний проект буде подано на повторне погодження до заінтересованих державних органів.

Комісія розглянула проект Закону України «Про захист послуг, що надаються із застосуванням системи умовного доступу» (реєстр. № 5870 від 27.08.2021) та затвердила висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності його прийняття із подальшим направленням відповіді Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

НКРЗІ розглянула проект Закону України «Про захист послуг умовного доступу» (реєстр. № 5870-1 від 14.09.2021) та затвердила висновок стосовно висловлення позиції щодо недоцільності його прийняття у зв’язку із зауваженнями до нього, з подальшим направленням листів до Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Комісія внесла зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням НКРЗІ від 08.12.2020 № 479 (із змінами) (далі – План) з подальшим розміщенням оновленого Плану на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» і Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, затвердженого рішенням НКРЗІ від 11.12.2018 № 640, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за № 54/33025, Комісія схвалила проект рішення НКРЗІ «Про результати аналізу ринку послуг з надання у користування каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам». Даний проект рішення буде направлено на погодження до Антимонопольного комітету України.

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» НКРЗІ визначила Перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2022 році з подальшим його внесенням до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 15 жовтня 2021 року.