Вдосконалення Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів

05 квітня 2021 року Міністерством юстиції України зареєстровано Зміни до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів.

Нормативно-правовий акт набере чинності 01 грудня 2021 року.

Зміни спрямовані на вдосконалення Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів, затвердженого у 2015 році, та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг.

Зміни сприятимуть посиленню конкуренції на ринку послуг рухомого (мобільного) зв’язку, що має забезпечити підвищення рівня якості телекомунікаційних послуг, які надаються споживачам.

Зміни передбачають:

  • спрощення порядку подання заяв на ППН;
  • впровадження принципу єдиного вікна «One Stop Shop process», що передбачає вирішення всіх питань, пов’язаних з перенесенням абонентського номеру шляхом звернення до одного суб’єкта – оператора-отримувача;
  • зняття заборони в отриманні ППН для абонентів, які отримують послуги знеособлено (анонімно), з одночасною реєстрацією в оператора-отримувача при поданні заяви на ППН такого абонента, якщо він планує отримувати послуги не на основі письмового договору;
  • удосконалення процесу ідентифікації абонента, який подав заяву на ППН;
  • внесення змін до договорів про надання телекомунікаційних послуг, що передбачатимуть автоматичне розірвання публічного договору при перенесенні абонентських номерів абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі;
  • поширення дії Порядку ППН на провайдерів телекомунікацій;
  • скорочення строку перенесення абонентського номеру в мережах рухомого (мобільного) зв’язку до 1 робочого дня.

Робота фахівців НКРЗІ та УДЦР над розробкою та прийняттям вказаних змін тривала більше півтора року.

НКРЗІ висловлює щиру подяку за конструктивну співпрацю та підтримку нашої ініціативи Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Антимонопольному комітету України, Державній регуляторній службі України, Міністерству цифрової трансформації України та Міністерству юстиції України.