Підсумки засідання НКРЗІ від 29 грудня 2020 року

Рішення НКРЗІ щодо ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Комісія видала ТОВ «Українські новітні телекомунікації» ліцензію на додаткову смугу радіочастот для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) у Херсонській області строком на 5 років.

У зв’язку зі зменшенням кількості регіонів та зменшенням смуги радіочастот Комісія переоформила ПрАТ «ДАТАГРУП» ліцензію на користування радіочастотним ресурсом (далі - РЧР) та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється: для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) у м. Київ та Київській області терміном дії по 29.12.2024.

Комісія продовжила термін дії трьох ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України:

  • ТОВ «НТ - Сервіс» - для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) у Кіровоградській області з 13.06.2021 по 12.06.2026;
  • ТОВ «Компанія ХомНет» - ліцензію для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) та ліцензію на користування РЧР для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) у Дніпропетровській області з 12.05.2021 по 11.05.2026.

Комісія розглянула заяву ТОВ «Українські новітні технології» щодо продовження терміну дії ліцензії на користування РЧР України для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) на території 27 регіонів України і відмовила цьому оператору у продовженні терміну дії даної ліцензії у зв’язку з тим, що ліцензіат: не отримав передбачені Законом дозволи на експлуатацію та, відповідно, повністю не використовує РЧР України у Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій областях; не дотримується умов, визначених в ліцензії, та в цілому не використовує більше ніж 62 % смуг радіочастот, що зазначені у ліцензії, несвоєчасно та не повному обсязі сплачує рентну плату за користування РЧР України; з 2019 року припинив подавати до НКРЗІ обов’язкову звітність, а також у зв’язку з тим, що у смугах частот для радіотехнології, зазначених у ліцензії, Планом використання радіочастотного ресурсу України не передбачено подальше використання зазначеної радіотехнології (позиція 24 Розділу І «Діючі радіотехнології» Плану використання радіочастотного ресурсу України).

Комісія анулювала ПрАТ «ДАТАГРУП» 25 дозволів на експлуатацію РЕЗ у зв’язку з анулюванням ліцензії на користування РЧР України. Це рішення підлягає виконанню одночасно з виконанням пункту 1.1. рішення НКРЗІ від 08.12.2020 № 470 на підставі частини шостої статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Комісія переоформила ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» дві ліцензії на користування РЧР: у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів та зменшенням смуги радіочастот - ліцензію для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800 у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Хмельницькій, Херсонській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській областях та м. Севастополь терміном дії до 01.01.2026 та у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів - ліцензію для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800 у м. Київ та Одеській області терміном дії по 15.12.2021.

Тим же рішенням Комісія анулювала за заявою ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» ліцензію на користування РЧР для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA- 800.

Окрім того, на користування РЧР України у 10 регіонах України вирішено видати ліцензії на конкурсних або тендерних засадах відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших нормативно-правових актів. 

Про ведення Реєстру РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування

Відповідно до пунктів 10-12 Технічного регламенту радіообладнання, Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування (далі – Реєстр), Комісія внесла до розділу І Реєстру три типи РЕЗ: дві радіостанції носивні (портативні) виробництва Німеччина; морську автоматичну ідентифікаційну систему - AIS/AtoN транспондер торогвельної марки SRT Marine Technology,  виробництва Велика Британія.

Рішення Комісії щодо ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку

Комісія отримала повідомлення від шести операторів і внесла інформацію про них до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, а саме: про ТОВ «ЗОЛОТАР ВЕСТ» та ТОВ «Приватінвест», які надають послуги з приймання поштових відправлень; обробки поштових відправлень; перевезення поштових відправлень; доставки (вручення) поштових відправлень; виконання доручень користувачів щодо поштових переказів; виконання доручень користувачів щодо банківських операцій на території України, окрім населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя; про ТОВ «КСД ЕКСПРЕС» - для приймання поштових відправлень; обробки поштових відправлень; перевезення поштових відправлень; доставки (вручення) поштових відправлень на території України, крім анексованих територій та зони проведення ООС; про підприємця Садівника О.Р. – для приймання поштових відправлень; обробки поштових відправлень; перевезення поштових відправлень; доставки (вручення) поштових відправлень; виконання доручень користувачів щодо поштових переказів; виконання доручень користувачів щодо банківських операцій на території України, окрім окупованих територій; міжнародних приймань, обробки та перевезення поштових відправлень, а також виконання доручень користувачів щодо поштових переказів із території країн Європейського Союзу та на території країн ЄС (Італія, Австрія, Німеччина, Бельгія, Люксембург, Данія, Нідерланди, Франція, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Португалія, Фінляндія, Швеція, Словенія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща, Хорватія, Болгарія, Румунія); про ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» - для приймання поштових відправлень; обробки поштових відправлень; перевезення поштових відправлень; доставка (вручення) поштових відправлень; виконання доручень користувачів щодо поштових переказів; виконання доручень користувачів щодо банківських операцій на території України, крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України; про ТОВ «ПЕРША СОЦІАЛЬНА» - для приймання поштових відправлень; обробки поштових відправлень; перевезення поштових відправлень; доставки (вручення) поштових відправлень на території України, крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України.

Рішення НКРЗІ стосовно розгляду проектів законів України та інших нормативно-правових актів

Відповідно до статті 18 Закону України «Про телекомунікації» Комісія прийняла за основу проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг» та установила строк до 05 лютого 2021 року, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу з дня його оприлюднення.

Комісія розглянула і погодила із зауваженнями та пропозиціями проект наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передавання даних і доступу до Інтернету» та відповідно до статті 18 Закону України «Про телекомунікації».

Комісія схвалила проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку» та вирішила подати цей проект акта на погодження до Державної регуляторної служби України.

За результатами аналізу Закону України від 16.12.2020 № 1089-ІХ «Про електронні комунікації», надісланого листом Секретаріату Кабінету Міністрів України, враховуючи необхідність реформування сфер телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та поштового зв’язку, НКРЗІ вирішила доцільним підписання Президентом України Закону України від 16.12.2020 № 1089-ІХ «Про електронні комунікації» та уповноважила Голову НКРЗІ Животовського О.М. завізувати копію цього Закону.

Комісія розглянула звернення УДЦР і внесла зміну у додаток 1 до рішення НКРЗІ від 05.03.2019 № 108 «Про майно Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (зі змінами, внесеними рішенням НКРЗІ від 08.10.2019 № 469).

Іншим рішенням Комісія внесла зміну до розділу «Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації» Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік.

У зв’язку з кадровими змінами та службовою необхідністю, Комісія внесла зміни у додатки 1 та 2 до рішення НКРЗІ від 21.03.2013 № 168 «Про уповноважених НКРЗІ посадових осіб розглядати справи про адміністративні правопорушення та для здійснення державного нагляду».