Підсумки засідання НКРЗІ від 06 жовтня 2020 року

Рішення НКРЗІ щодо ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Комісія видала за заявою ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» ліцензію на додаткову смугу радіочастот для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) у Черкаській області строком на 5 років.

У зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи Комісія переоформила ТОВ «Вечір Телеком» дві ліцензії на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) у Вінницькій області терміном дії по 11.01.2022 та Чернівецькій області терміном дії по 05.04.2025.

Відповідно до пункту 1 частини другої та частини четвертої статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та враховуючи лист ДП «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) стосовно анулювання дозволу на експлуатацію, Комісія анулювала підприємцю Пімоненку С.В. дозвіл на експлуатацію РЕЗ у зв’язку з анулюванням двох ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

Відповідно до пункту 2 частини другої, частин четвертої та дев’ятої статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», розглянувши лист Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензії на мовлення, лист УДЦР стосовно анулювання дозволу на експлуатацію, Комісія анулювала ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ТБ ДНІПРО» дозвіл на експлуатацію РЕЗ аналогового телевізійного мовлення, виданого на підставі ліцензії на мовлення у зв’язку з анулюванням зазначеної ліцензії на мовлення.

Рішення Комісії щодо ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку

Відповідно до частини шостої статті 8 Закону України «Про поштовий зв'язок», Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку, на підставі повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, Комісія внесла інформацію про оператора ТОВ «ЛІКІ24», який надаватиме послуги з приймання поштових відправлень; обробки поштових відправлень; перевезення поштових відправлень; доставки (вручення) поштових відправлень на території України, окрім населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Рішення Комісії щодо розгляду проектів законів України та інших нормативно-правових актів

Розглянувши надісланий листом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України проект Закону України «Про захист прав споживачів» (у новій редакції), НКРЗІ погодила проект із зауваженням до нього.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 14, частин другої та четвертої статті 20, частин п’ятої та десятої статті 21 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Комісія подала до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України пропозиції щодо внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України.

Відповідно до підпункту 254.5.1 пункту 254.5 статті 254 Податкового кодексу України, згідно з яким перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати та/або зміни до нього подаються Комісією центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, НКРЗІ вирішила рекомендувати УДЦР забезпечити подання до НКРЗІ переліку користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Розглянувши проект заяви про наміри та проект технічного завдання щодо реалізації проекту «Підтримка цифрової політики України», який буде здійснюватися у рамках Угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для електронного урядування та цифрової економіки в Україні», надісланий листом Представництва Європейського Союзу в Україні, НКРЗІ погодила проект без зауважень та уповноважила Голову НКРЗІ Олександра Животовського підписати заяву про наміри, якою підтверджується погодження НКРЗІ технічного завдання щодо реалізації проекту «Підтримка цифрової політики України».

З метою практичного впровадження ініціативи України щодо створення «об’єднаного комерційного поля» послуг рухомого (мобільного) зв’язку країн Східного партнерства, розглянувши проект Угоди про регулювання послуг міжнародного роумінгу у мережах мобільного зв’язку загального користування країн Східного партнерства, розроблений у рамках діяльності Експертної робочої групи з питань роумінгу Мережі регуляторних органів електронних комунікацій країн Східного партнерства, Комісія ініціювала підготовку пропозицій щодо укладання міжнародного договору України та схвалила проект Угоди про регулювання послуг міжнародного роумінгу у мережах мобільного зв’язку загального користування країн Східного партнерства. Також Комісія забезпечить подання необхідних документів до заінтересованих державних органів.

Розглянувши проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного широкосмугового доступу», надісланий листом Міністерства оборони України, Комісія погодила цей проект розпорядження без зауважень.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», НКРЗІ визначила Перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2021 році.