Набрали чинності зміни до Положення про якість телекомунікаційних послуг

21 липня 2020 року за № 685/34968 у Міністерстві юстиції України зареєстровано рішення НКРЗІ від 30 червня 2020 року № 253 «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг».

Метою змін є забезпечення споживачів телекомунікаційних послуг інформацією щодо встановлених операторами, провайдерами телекомунікацій в публічних договорах про надання телекомунікаційних послуг доступу до Інтернету значень  швидкостей передавання та приймання даних. Наміром отримання НКРЗІ цієї інформації є її консолідація, узагальнення, аналіз, опрацювання та подальше доведення до споживачів.

Також, враховуючи досвід НКРЗІ із збору та аналізу щорічної звітної інформації про якість телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв’язку, рухомого (мобільного) зв’язку та послуг з доступу до Інтернету мали місце неоднозначність розуміння, які саме послуги та показники підтверджувались акредитованим органом з оцінки відповідності. Форма звіту про якість телекомунікаційних послуг до цього часу не передбачала чіткого розподілу цієї інформації, що створювало умови для введення в оману споживачів та негативно впливала на добросовісну конкуренцію.

Додатково, змінами до Положення про якість телекомунікаційних послуг (далі - Положення) запроваджується процедура надання до НКРЗІ операторами телекомунікацій звітності в електронному вигляді відповідно до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2016 за № 739/28869.

З метою зменшення навантаження на операторів телекомунікацій в частині обов’язкового розміщення інформації про рівні показників якості телекомунікаційних послуг у місцях продажу телекомунікаційних послуг та проведення розрахунків за них – скасовується зазначена обтяжлива норма.

Також змінами до Положення надається доступ громадськості до інформації щодо рівнів якості телекомунікаційних послуг, отриманої НКРЗІ в рамках своїх повноважень, та яка буде розміщуватись на веб-сайті НКРЗІ з урахуванням вимог законодавства про інформацію та захист економічної конкуренції.

ДОДАТКОВО НАГАДУЄМО!

Відповідно до Положення оператори телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги, показники якості яких визначені рішенням НКРЗІ для оприлюднення, щороку не пізніше 31 січня року, наступного за звітним, подають до НКРЗІ звіти про якість цих послуг (форма № 11-ЯТП).

Рішенням НКРЗІ № 581 від 03.12.2019 затверджено переліки показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких мали вимірюватись протягом 2020 року та підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2021 році, для послуг фіксованого телефонного зв’язку, рухомого (мобільного) зв’язку та послуг із доступу до Інтернету.

Також, оператори повинні до 31 січня 2021 року оприлюднити зазначену інформацію шляхом розміщення її на власних веб-сайтах та/або у місцях продажу телекомунікаційних послуг.

Узагальнені дані щодо показників якості телекомунікаційних послуг буде розміщено на порталі НКРЗІ "Споживачам послуг зв'язку" до 31 березня 2021 року.

Загальна інформація щодо нормативів якості телекомунікаційних послуг знаходиться за наступним посиланням.