Комісія прийняла рішення про зниження такс за пропуск трафіку на мережі мобільних операторів до 10 коп/хв з 01.01.2021 та до 8 коп/хв з 01.01.2022

На даний час взаєморозрахунки між операторами телекомунікацій за послуги пропуску трафіку в точках взаємоз’єднання мереж при наданні національних телекомунікаційних послуг, а саме послуг місцевого, міжміського фіксованого та рухомого (мобільного) телефонного зв’язку здійснюються за Розрахунковими таксами за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку, які затверджено рішенням НКРЗІ від 30.08.2016 № 456 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.09.2016 за № 1280/29410 (із змінами).

Дані такси підлягають державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 57 Закону України «Про телекомунікації», зокрема, розрахункові такси за послуги пропуску трафіку визначаються на основі собівартості та з урахуванням прибутковості відповідних послуг, у порядку, затвердженому НКРЗІ.

Відповідно до вимог Порядку установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 07.06.2016 № 295, за даними операторів телекомунікацій за 2017, 2018, 2019 роки, було розраховано приведену собівартість пропуску трафіку в телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій.

У операторів рухомого (мобільного) зв’язку спостерігається стабільність величин приведеної собівартості пропуску трафіку, яка у 2019 році становила від 0,03 до 0,06 грн./хв. Отримані результати розрахунку приведеної собівартості пропуску трафіку в телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій дають підстави для перегляду діючих на сьогодні розрахункових такс за послуги пропуску національного трафіку з метою наближення їхніх розмірів до собівартості.

З метою сприяння розвитку конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг Комісія розробила та 01.09.2020 прийняла рішення НКРЗІ № 335 «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку».

Проект даного рішення протягом місяця (з 14.07.2020 по 14.08.2020) пройшов громадське обговорення. За його результатами надано пропозиції та коментарі від трьох операторів рухомого (мобільного) зв’язку, Федерації роботодавців України, Спілки українських підприємців, Офісу ефективного регулювання.

За результатами опрацювання пропозицій та коментарів НКРЗІ запропонувала розрахункові такси за послуги термінації міжміського телефонного трафіку та рухомого (мобільного) телефонного трафіку на телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв’язку у розмірі 0,08 грн за хвилину без ПДВ встановити із 01.01.2022. Тимчасово, на період із 01.01.2021 по 31.12.2021 включно, вказані розрахункові такси встановлюються у розмірі 0,10 грн за хвилину без ПДВ. Інші пропозиції та зауваження обґрунтовано відхилені.

Прийнятий проект акта направляється на погодження до Державної регуляторної служби України та Антимонопольного комітету України. НКРЗІ розраховує на погодження та подальшу реєстрацію прийнятого рішення.