Підсумки засідання НКРЗІ від 01 вересня 2020 року

Комісія прийняла рішення щодо ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Комісія продовжила за заявами термін дії чотирьох ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України:

  • ПрАТ «Київстар» - для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) у 16 регіонах України з 26.12.2020 по 25.12.2035;
  • підприємцю Завгородньому В.В. – ліцензію для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) та ліцензію для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) у Полтавській області з 18.01.2021 по 17.01.2026;
  • ПП «Сателіт» - для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) у Дніпропетровській області з 27.12.2020 по 26.12.2025.

У зв’язку з анулюванням ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та враховуючи листи ДП «Український державний центр радіочастот», Комісія анулювала 13 дозволів на експлуатацію РЕЗ: один дозвіл ПП «Телерадіокомпанія «ТЕЛКОМ» та 12 дозволів ТОВ «НОРМАТЕК, ІНК.».

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Комісія анулювала ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за заявами підприємців: Салтикову Д.О. - для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) на території Полтавської області; Магиру Т.А. - для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) на території Львівської області з подальшим анулюванням дозволів на експлуатацію.

Про ведення Реєстру РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватись на території України у смугах радіочастот загального користування

Відповідно до пунктів 10-12 Технічного регламенту радіообладнання, Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування (далі – Реєстр), Комісія внесла вісім типів радіообладнання до розділу І Реєстру: станцію базову типу Radio Dot System, системи міжнародного рухомого (мобільного) зв’язку IMT та стільникового зв’язку UMTS виробництва «Ерікссон AБ», Швеція, та сім одиниць обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11 a/n/ac) виробництва «МікроТік СІА», Латвія.

Рішення НКРЗІ стосовно розгляду проектів нормативно-правових актів та інших документів

Розглянувши проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України», надісланий листом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, НКРЗІ погодила проект без зауважень.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою належної організації та проведення особистого прийому громадян, Комісія затвердила Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у НКРЗІ. Дане рішення буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 18 Закону України «Про телекомунікації», враховуючи рішення НКРЗІ від 01.10.2019 № 455 «Про результати аналізу ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв’язку телекомунікаційної мережі загального користування», Комісія схвалила проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку». Даний проект рішення буде направлений на погодження до Державної регуляторної служби України та Антимонопольного комітету України.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», пункту 4-1 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, Комісія погодила затвердження робочого проекту «Електропостачання нежитлового приміщення Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», м. Черкаси, поданого листом УДЦР.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про телекомунікації» та Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 за № 155 (у редакції рішення НКРЗІ від 31.03.2015 № 174, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.06.2015 за № 667/27112), а також із метою регулювання взаємодії операторів при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж Комісія вирішила затвердити, опублікувати в каталозі пропозицій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж та оприлюднити на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет надану ПрАТ «ДАТАГРУП» пропозицію про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж на 2020 рік та присвоїти номер пропозицій у каталозі.