Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

офіційний веб-портал


НКРЗІ схвалила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Комісією на засіданні 25.08.2020 схвалено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» стосовно врегулювання відносин, пов’язаних із захистом прав споживачів під час замовлення, отримання контент-послуг та відмови від них (далі – проект змін до Правил), яким пропонується:

  • введення уточненого поняття контент-послуги з метою їх розмежування від телекомунікаційних послуг;
  • визначення послуги доступу до контент-послуг як телекомунікаційної послуги;
  • надання послуги доступу до контент-послуг виключно на замовлення або за згодою споживача;
  • уточнення процесу замовлення послуги доступу до контент-послуг, що може здійснюватися за вибором споживача як в паперовій, так і електронній формі, з метою виключення можливості для оператора вважати бездіяльність абонента підставою для надання такої послуги;
  • надання споживачу мережі рухомого мобільного зв’язку послуги доступу до контент-послуг тільки при наявності коштів на його особовому рахунку або граничній сумі коштів, визначеної договором про надання телекомунікаційних послуг;
  • удосконалення процесу інформування споживача про контент послуги та списані з його рахунку кошти.

Вищезазначені пропозиції НКРЗІ враховують вимоги європейського і національного законодавства та досвід провідних держав Європи у цій сфері.

Громадське обговорення проекту нормативно-правового акту розпочалось у вересні 2019 року і тривало близько 11 місяців.

Під час обговорення було з’ясовано, що основними розбіжностями позицій операторів мобільного зв‘язку та НКРЗІ, є:

1. Незгода операторів мобільного зв‘язку з врахуванням положень Закону України "Про електронну комерцію".

2. Наполягання операторів мобільного зв‘язку на застосуванні принципу мовчазної згоди абонента при доступу до контент-послуг та автоматичного списання коштів з рахунку абонента при цьому.

Для підведення підсумків громадського обговорення залучались представники Міністерства цифрової трансформації України, BRDO,  провідних асоціацій сфер телекомунікацій та правовласників контенту. Підсумкові засідання в НКРЗІ проведені 12.06.2020, 16.07.2020 та 12.08.2020.

Проект змін до Правил, схвалений рішенням НКРЗІ від 25.08.2020 № 326, буде направлено на погодження до заінтересованих органів (Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державна регуляторна служба України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Антимонопольний комітет України).

Проект нормативно-правового акта та Аналіз регуляторного впливу до нього розміщені на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет у рубриці «Регуляторні акти».