Підсумки засідання НКРЗІ від 18 серпня 2020 року

Комісія прийняла рішення щодо ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Комісія видала за заявою підприємцю Ключці Ю.В. ліцензію на додаткову смугу радіочастот для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) у Харківській області строком на 5 років.

Комісія продовжила термін дії трьох ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України:

  • ТОВ «ІНТЕЛЕСІ» - дві ліцензії: ліцензію для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) та ліцензію для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації)  у Миколаївській області з 01.03.2021 по 28.02.2026;
  • ДП «НЕТГРУП - СЕРВІС» - для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) у Івано-Франківській області з 23.12.2020 по 22.12.2025.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Комісія анулювала за заявами ПрАТ «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» три ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби): дві ліцензії на території Івано-Франківської області; ліцензію на території Дніпропетровської області з подальшим анулюванням дозволів на експлуатацію.

Відповідно до пункту 2 частини другої, частин четвертої та дев’ятої статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», розглянувши лист Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензії на мовлення ПрАТ «Телекомпанія «ТЕТ» та лист ДП «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР) стосовно анулювання дозволу на експлуатацію РЕЗ аналогового телевізійного мовлення, виданого Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення на підставі зазначеної ліцензії, НКРЗІ анулювала Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (м. Київ) дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового телевізійного мовлення, виданого на підставі ліцензії на мовлення у зв’язку з анулюванням зазначеної ліцензії на мовлення.

Іншим рішенням, відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Комісія видала ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» дві ліцензії на додаткову смугу радіочастот для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800 в Одеській області терміном дії по 31.12.2024.

У зв’язку зі зменшенням кількості регіонів Комісія переоформила 10 ліцензій на користування радіочастотним ресурсом (далі - РЧР) ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA–800: ліцензію у Вінницькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях та м. Севастополь терміном дії до 01.01.2026; ліцензію у Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Хмельницькій областях терміном дії до 01.01.2026; ліцензію у Сумській та Хмельницькій областях терміном дії до 01.01.2026; ліцензію у Житомирській та Чернігівській областях терміном дії по 06.10.2021; ліцензію у Вінницькій, Житомирській областях, м. Київ, Одеській та Чернігівській областях терміном дії по 15.12.2021; ліцензію у Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській областях терміном дії по 07.02.2022; ліцензію в АР Крим терміном дії по 08.09.2024; ліцензію у м. Київ та Київській області, АР Крим, м. Севастополь та Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Полтавській та Миколаївській областях терміном дії до 01.01.2026; ліцензію у м. Київ, м. Севастополь, АР Крим та 15 регіонах України терміном дії по 12.08.2024; ліцензію у Сумській, Вінницькій, Житомирській, Херсонській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Київській областях терміном дії до 01.01.2026.

Окрім того, Комісія анулювала за заявою ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» чотири ліцензії на користування РЧР для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA- 800.

Також Комісія вирішила видати ліцензії на користування РЧР України у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській, Донецькій, Луганській областях на конкурсних або тендерних засадах відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших нормативно-правових актів.

Рішення НКРЗІ щодо регулювання номерного ресурсу

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, Комісія вилучила за заявою у ТОВ «ТриМоб» ідентифікаційний код мережі рухомого (мобільного) зв’язку 91 на території України з подальшим скасуванням дозволу.

У зв’язку з переоформленням дозволу на вилучений за рішенням НКРЗІ номерний ресурс, що використовується споживачами, Комісія переоформила ТОВ «ТриМоб» дозвіл на використання ідентифікаційного коду мережі рухомого (мобільного) зв’язку 91 на території України з видачею дозволу на строк 5 років.

Рішення НКРЗІ стосовно розгляду проектів нормативно-правових актів та інших документів

Відповідно до статті 18 Закону України «Про телекомунікації», абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню», враховуючи пропозиції та зауваження Державної регуляторної служби України,  Комісія схвалила доопрацьований проект рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій». Доопрацьований проект рішення буде подано на погодження до Державної регуляторної служби.

Відповідно до пункту 18 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355, позиції 8 Переліку продукції, для якої застосовується спеціальний порядок оформлення, визначеного додатком 3 до Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13.02.2018 № 78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2018 за № 282/31734, та за результатом розгляду звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Хуавей Україна» (далі – ТОВ «Хуавей Україна») щодо проведення демонстрації радіообладнання із багатоелементним смарт-антенним модулем (Massive MIMO) у партнерстві з ПрАТ «ВФ Україна» з метою демонстрації радіообладнання, Комісія запропонувала Заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання із багатоелементним смарт-антенним модулем (Massive MIMO) ТОВ «Хуавей Україна».

Дане рішення буде направлено до ТОВ «Хуавей Україна», Генерального штабу Збройних Сил України, Міністерства охорони здоров'я України та ДП «Український державний центр радіочастот».

Окрім того, Комісія рекомендувала ТОВ «Хуавей Україна» за результатами демонстрації радіообладнання у місячний термін направити до НКРЗІ письмовий звіт, до якого включити копію протоколу досліджень електромагнітного поля та копію розділу робочого проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище» в частині визначеній підпунктом 1.6.1 пункту 1.6 розділу 1 Державних санітарних норм і правил охорони здоров'я України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.1996 № 239, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513.

Відповідно до пункту 3 примітки Тарифів на роботи (послуги) УДЦР, пов’язані з користуванням РЧР України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, затверджених рішенням НКРЗІ, від 01.11.2016 № 578, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.2016 за № 1530/29660 (далі – Тарифи) (зі змінами), розглянувши лист УДЦР, Комісія погодила на 2020 рік зниження рівня Тарифів.