Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

офіційний веб-портал


НКРЗІ звертається до Міністерства юстиції України із заявою про перегляд рішення про відмову у державній реєстрації Рішення НКРЗІ щодо зниження розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до мереж операторів мобільного зв’язку

Відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про телекомунікації» (далі – Закон), НКРЗІ здійснює тарифне регулювання у сфері телекомунікацій та встановлює порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій.

Розрахункові такси за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг згідно з пунктом 3 частини другої статті 66 Закону підлягають державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів. Рішення НКРЗІ про внесення змін до розмірів розрахункових такс є нормативно-правовими актами, що не потребують узгодження з іншими органами державної влади.

Відповідні Рішення приймалися Комісією у 2015, 2016, 2018 та 2019 роках, не направлялись на погодження до державного органу, який реалізує державну регуляторну політику та були успішно зареєстровані Міністерством юстиції України.

Проте в цьому році нам було відмовлено у реєстрації аналогічного Рішення по зниженню такс за послугу пропуску трафіку. Розглянувши відповідний наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2020 № 1924/5 «Про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта» та висновок зазначеного міністерства про відмову у державній реєстрації рішення НКРЗІ від 19.05.2020 № 195 «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку» (далі – Рішення НКРЗІ № 195), враховуючи положення пункту 7 частини першої статті 18 Закону, яким встановлені повноваження НКРЗІ щодо здійснення відповідно до закону тарифного регулювання у сфері телекомунікацій та встановлення порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій; пункту 3 частини другої статті 66 Закону, яким встановлені повноваження НКРЗІ щодо державного регулювання розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг; положення інших законодавчих актів, з метою недопущення перешкоджання повноцінному здійсненню виключних повноважень НКРЗІ щодо державного регулювання у сфері телекомунікацій в частині максимального задоволення попиту споживачів на телекомунікаційні послуги, створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, НКРЗІ вирішила звернутися до:

  • Міністерства юстиції України із заявою про перегляд рішення про відмову у державній реєстрації Рішення НКРЗІ № 195 з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді;
  • Кабінету Міністрів України, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України стосовно недопущення Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України перешкоджання здійснення повноважень НКРЗІ щодо державного регулювання у сфері телекомунікацій;
  • Державної регуляторної служби України щодо необхідності врахування нею Закону та Положення про НКРЗІ під час розгляду звернень суб’єктів господарювання щодо рішень НКРЗІ з питань регулювання тарифів та надання роз’яснень стосовно відсутності необхідності погодження Рішення НКРЗІ № 195 із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику.