Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

офіційний веб-портал


У НКРЗІ опрацьовано звіти операторів про якість телекомунікаційних послуг за 2019 рік

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, як регулятора є формування конкурентного середовища з метою задоволення потреб громадян України у якісних телекомунікаційних послугах, забезпечення всебічного та періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами, провайдерами телекомунікацій.

З метою своєчасного інформування громадськості та відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації», Положення про якість телекомунікаційних послуг, НКРЗІ щорічно розміщує узагальнені дані звітів операторів телекомунікацій.

Слід зазначити, що оператори та провайдери телекомунікацій вперше мали змогу подавати звіти про якість телекомунікаційних послуг через систему електронної звітності НКРЗІ. Так, загальна кількість отриманих звітів за допомогою зазначеної системи склала 1838.

Організаційно-правові засади всебічного та періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг визначені Положенням про якість телекомунікаційних послуг.

Відповідно до вимог пункту 2 рішення НКРЗІ від 30.10.2018 № 562 операторами телекомунікацій в 2019 році здійснено випробування показників якості послуг фіксованого телефонного зв’язку, рухомого (мобільного) зв’язку та послуг із доступу до Інтернету.

Узагальнена інформація щодо стану подання операторами, провайдерами телекомунікацій звітів про якість послуг фіксованого телефонного зв’язку, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та доступу до Інтернету за 2019 рік представлена у вигляді інфографіки.

Аналіз отриманих даних показав дотримання всіма (100%) операторами рухомого (мобільного) зв’язку встановлених рівнів якості, затверджених наказом Мінтрансзв’язку від 19.03.2010 № 147.

Водночас 16 операторів фіксованого телефонного зв’язку (11,76% від кількості поданих звітів) надавали послуги за окремими показниками якості, рівні яких є нижчими за граничні норми, встановлені наказом Мінтрансзв’язку від 22.02.2010 № 91.

Також 356 операторів та провайдерів, які надають послуги доступу до Інтернету (19% від кількості поданих звітів) зазначили окремі показники якості, рівні яких є нижчі за граничні норми, встановлені наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 28.12.2012 № 803.

Вказані факти являються порушенням вимог законодавства та є підставою для проведення заходів державного нагляду.

Наразі позитивною ознакою являється те, що 305 суб’єктів господарювання, які надають послуги доступу до Інтернету, 75 операторів фіксованого телефонного зв’язку та 2 оператори рухомого (мобільного) зв’язку здійснювали випробування показників якості телекомунікаційних послуг із залученням акредитованих в установленому порядку органів з оцінки відповідності - випробувальних лабораторій. Більш широке залучення порівняно із 2018 роком незалежних органів оцінки відповідності свідчить про зростання конкуренції на ринку телекомунікацій, а також надає можливість споживачам отримати більш достовірну інформацію та реалізувати своє право на вільний вибір постачальника послуг за критеріями ціна/якість.

Слід зазначити, що з кожним роком зростає кількість суб’єктів господарювання, які оприлюднюють інформацію про рівні якості телекомунікаційних послуг на власних веб-сайтах.

Збільшення поданих та оприлюднених звітів про якість телекомунікаційних послуг за 2019 рік свідчить про те, що питання всебічного інформування споживачів про якість послуг стає суттєвим чинником для посилення конкуренції на ринку телекомунікації України та важливим інструментом для розвитку телекомунікаційних послуг.

Узагальнена інформація щодо показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню, розміщена на офіційному веб-сайті НКРЗІ у рубриці «Звіти операторів телекомунікацій» розділу «Якість телекомунікаційних послуг».