Звертаємо увагу на коректне використання у публічному інформаційному просторі міжнародних форматів телефонних номерів, які належать до телекомунікаційної мережі загального користування України

Згідно вимог міжнародних договорів у сфері електрозв’язку та відповідно до рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-Т Е.164 для міжнародної ідентифікації мереж та абонентів телекомунікаційної мережі загального користування України повинен використовуватися код країни «380» (Country Code, СС).

Список присвоєних кодів країн (Country Code, СС) згідно Рекомендації ITU-Т Е.164 опубліковано в якості доповнення до Оперативного бюлетеня Міжнародного союзу електрозв’язку від 15.12.2016 № 1114, який розміщено на сайті МСЕ за посиланням.

Структура міжнародного номера Е.164:

де: CC (Country Code) – комбінація одної, двох або трьох цифр, які ідентифікують певну країну (код країни);

NDC (National Destination Code) – національний код призначення, що є комбінацією двох-трьох цифр, яка визначає належність номера до певної зони нумерації (області, м. Києва та м.Севастополя)  або до телекомунікаційної мережі оператора  рухомого (мобільного) зв’язку чи мережі оператора фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації;

SN (Subscriber Number) – частина номера, яка ідентифікує абонента в певній телекомунікаційній мережі або зоні нумерації.

Приклади правильного написання номерів Національного плану нумерації України у міжнародному форматі:

для мереж фіксованого зв’язку відповідних зон нумерації:

+380 44 5154612;
+380 (44) 5154612;

для мереж рухомого (мобільного) зв’язку: 

+380 66 5154612;
+380 (66) 5154612;

для мереж фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації:

+380 898 454612;
+380 (898) 454612,

де: «380» – міжнародний телефонний код України;
«44» – код зони нумерації м. Києва (перелік кодів зон нумерації визначено Національним планом нумерації України);
«66» – код мережі оператора рухомого (мобільного)зв’язку;
«898» – код мережі оператора міжміського фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації.

Інформація щодо розподілу номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України розміщена на сайті НКРЗІ в рубриці «Виділений номерний ресурс» розділу «Телекомунікації» та оновлюється щомісячно.