Щодо впливу Граничних розрахункових такс за послуги термінації вхідного міжнародного трафіку

На виконання рішення НКРЗІ від 30.08.2016 № 456 в 2018 році Департаментом економічного аналізу Комісії здійснено аналіз впливу застосування Граничних розрахункових такс за послуги пропуску вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку за результатами діяльності операторів телекомунікацій за 2017 рік.

Передумовою для проведення такого аналізу слугувало введення з 01.01.2017 граничних розрахункових такс за послуги термінації вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційних мережах операторів з ІРП у розмірі 0,10 €/хв.

За результатами цього аналізу зроблено висновок про задовільні результати даної регуляторної ініціативи та прийнято рішення продовжити моніторинг стану ринку з метою подальшого аналізу впливу зазначеного регулювання.

Для проведення повторного аналізу впливу граничних розрахункових такс за результатами діяльності операторів телекомунікацій у 2018 році, надіслано відповідні запити операторам телекомунікацій, які мають ліцензії на надання послуг міжнародного зв’язку (листи НКРЗІ від 17.05.2018 № 01-3419/124, від 06.08.2018 № 01-5219/124 та від 21.01.2019 № 01-317/122).

Основними показниками результативності впровадження зазначеного регулювання стосовно запровадження Граничних розрахункових такс на послуги міжнародного трафіку є:

- динаміка обсягів трафіку;
- динаміка доходів від надання послуг;
- вплив розміру розрахункової такси на обсяги трафіку та доходи від надання послуг міжнародного роумінгу.

1. Результати впровадження граничних розрахункових такс:
Динаміка обсягів вхідного міжнародного трафіку

При проведенні аналізу впливу застосування Граничних розрахункових такс за послуги пропуску вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з ІРП на ринках послуг пропуску трафіку за результатами діяльності операторів телекомунікацій за 2017 рік, було здійснено моделювання ситуації в лінійній апроксимації, яке вказувало на можливе зменшення загальних об’ємів вхідного міжнародного трафіку майже в 2 рази (44%) в перспективі двох років, з відповідною втратою доходів операторів телекомунікацій.

З введенням регулювання фактичні дані щодо обсягів вхідного міжнародного трафіку за 2017 – 2018 роки свідчать про стабілізацію його обсягів і більш того, у 2018 році обсяги вхідного міжнародного трафіку склали 1 533,2 млн хв, що на 1,6% більше ніж у 2017 році.

Динаміка загального обсягу вхідного міжнародного трафіку*

*Джерело: за даними операторів телекомунікацій, що надають послуги міжнародного телефонного зв’язку (ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», ПрАТ «ДАТАГРУП», ТОВ «Інтертелеком», ТОВ «Євротранстелеком».)

Таким чином, після встановлення граничної розрахункової такси за послуги термінації вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії спостерігається стабілізація обсягів трафіку.

2. Динаміка доходів від надання телекомунікаційних послуг операторів телекомунікацій що надають послуги міжнародного телефонного зв’язку

За 2016-2018 роки доходи від надання телекомунікаційних послуг операторів телекомунікацій, що надають послуги міжнародного телефонного зв’язку, зросли на 4,7 млрд грн (11,7%) і у 2018 році склали 44,8 млрд грн (без ПДВ), при цьому частка доходів від термінації вхідного міжнародного трафіку в загальному обсязі доходів від надання телекомунікаційних послуг зменшилася на 5% і склала 9%.

Динаміка частки доходів від надання послуг термінації вхідного міжнародного трафіку в загальному обсязі доходів операторів телекомунікацій*

*Джерело: за даними операторів телекомунікацій, що надають послуги міжнародного телефонного зв’язку ( ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «ДАТАГРУП», ТОВ «Євротранстелеком».)

Оскільки послуги термінації трафіка не є конкурентними, так як для абонента вхідний дзвінок є безкоштовним, а вартість термінації трафіку встановлює виключно оператор телекомунікацій в рамках діючих регуляторних вимог, то зменшення частки доходів від надання послуг термінації трафіку свідчить про поліпшення «якості» доходів сфери телекомунікацій.

3. Вплив на обсяги трафіку та доходи від надання послуг міжнародного роумінгу

Розрахункова такса за послуги термінації вхідного міжнародного трафіку є основою собівартості тарифу на послуги вихідних дзвінків, здійснених у міжнародному роумінгу. З впровадженням граничної розрахункової такси зменшилася дохідність однієї хвилини вихідного дзвінка, що є одним із індикаторів доступності для споживачів послуг міжнародного роумінгу, показником якої є позитивна тенденція збільшення обсягів трафіку вихідних дзвінків, здійснених у роумінгу, та кількості споживачів, котрі користуються такими послугами.

Загальний обсяг трафіку вихідних дзвінків, здійснених у роумінгу, млн хв., та середній дохід на 1 хв вихідного дзвінка, грн.*

* за даними операторів, провайдерів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв’язку

Обсяг трафіку вихідних дзвінків, здійснених у роумінгу, збільшився у 2018 році у порівнянні з 2017 роком на 7,9%, при цьому кількість абонентів, що отримали послуги міжнародного роумінгу, склала 10 971 тис. осіб, що на 31,2 % більше, ніж у 2017 році.

Динаміка кількості абонентів, що отримали послуги з міжнародного роумінгу рухомого (мобільного) зв’язку, за 2016-2018 рр., тис. осіб*

*Джерело: за даними операторів телекомунікацій, що надають послуги міжнародного телефонного зв’язку ( ПрАТ "ВФ Україна", ПрАТ "Київстар", ТОВ "лайфселл", ПАТ "Укртелеком", ПрАТ "Фарлеп-Інвест", ТОВ "Інтертелеком", ПрАТ "ДАТАГРУП", ТОВ "Євротранстелеком".)

Також збільшились доходи від абонентів, що отримали послуги міжнародного роумінгу на території іншої країни: у 2018 році вони склали 1 221 млн грн, що на 14 % більше, ніж у 2017 році.

Висновок

За результатами аналізу впливу застосування Граничних розрахункових такс за послуги пропуску трафіку, можна зробити висновок про задовільні результати даної регуляторної ініціативи:

- спостерігається тенденція стабілізації обсягів вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії;
- зменшилась частка доходів від термінації вхідного міжнародного трафіку в загальному обсязі доходів від надання телекомунікаційних послуг, що свідчить про стабільність доходів операторів телекомунікацій, зменшення ризиків стосовно фінансової політики операторів іноземних держав;
- зменшилася дохідність однієї хвилини вихідного дзвінка, що є одним із індикаторів доступності для споживачів послуг міжнародного роумінгу;
- збільшились обсяги трафіку вихідних дзвінків, здійснених у роумінгу, та кількість споживачів, які користуються такими послугами.