НКРЗІ продовжує здійснювати заходи щодо ефективного користування радіочастотним ресурсом

НКРЗІ продовжує вивчати стан використання операторами телекомунікацій радіочастотного ресурсу України та здійснювати розпочаті наприкінці 2018 року заходи спрямовані на підвищення його ефективного використання з метою подальшого впровадження в Україні новітніх технологій.

На засіданні НКРЗІ 19.02.2019 розглядалось питання щодо використання суб’єктом господарювання ТОВ «Українські новітні технології» (далі - Ліцензіат) радіочастотного ресурсу за ліцензією від 01.11.2006 № 5241 для широкосмугового радіодоступу стандарту IEEE 802.16 (радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення,  передавання звуку, цифрової інформації) на території України, 27 регіонів (смуги радіочастот 3400…3600 МГц), згідно з якою термін повного освоєння радіочастотного ресурсу - червень 2013 року.

Враховуючи, що:

  • наявні у Ліцензіата дозволи на експлуатацію РЕЗ не в повному обсязі охоплюють радіочастотний ресурс, визначений у відповідній ліцензії (у 12 регіонах України відсутні діючі дозволи на експлуатацію РЕЗ, отримання яких відповідно до пункту 1 частини другої статті 30, статті 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» є обов’язковим для користування радіочастотним ресурсом за ліцензією);
  • засобами радіочастотного моніторингу не зафіксовано використання Ліцензіатом радіочастотного ресурсу за зазначеною ліцензією на всій території України (крім окремих винятків);
  • Ліцензіат припинив користування радіочастотним ресурсом, визначеним у вищезазначеній ліцензії, на термін більше ніж на один рік, -

вказане свідчить про бездіяльність оператора, порушення Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, а також наявність власної вини Ліцензіата у тому, що визначений у ліцензії № 5241 радіочастотний ресурс не використовується.

Окремо слід звернути увагу, що Ліцензіат несвоєчасно та не в повному обсязі сплачує рентну плату за користування радіочастотним ресурсом України протягом шести і більше місяців, що свідчить про невиконання Ліцензіатом з власної вини умов, зазначених у ліцензії № 5241 (порушення вимог підпункту 4.1.12 пункту 4.1 зазначених Ліцензійних умов), та норм податкового законодавства.

Крім того, починаючи з 2018 року звітність від Ліцензіата до НКРЗІ не надходила, інформація про абонентів відсутня.

З огляду на встановлені факти порушення вимог законодавства, НКРЗІ на підставі Закону України «Про радіочастотний ресурс України» прийнято рішення про анулювання ТОВ «Українські новітні технології» відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот 3400…3600 МГц.

Це рішення згідно з вказаним Законом набирає чинності через десять днів від дня його прийняття та підлягає виконанню через три місяці після набрання ним чинності.