НКРЗІ інформує про результати перевірки ПрАТ «Київстар»

НКРЗІ в частині реалізації встановлених законами функцій нагляду, зокрема, за дотриманням законодавства при користуванні РЧР проведено планову перевірку ПрАТ «Київстар» у період з 03 по 16 січня 2019 року відповідно до рішення НКРЗІ від 27.11.2018 № 619 «Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік»

Попередня планова перевірка ПрАТ «Київстар» проводилась у період з 21 травня по 08 червня 2012 року.

Перевірку проведено з дотриманням вимог Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ від 27.12.2012 № 684 та зареєстрованого в Мін’юсті України 22.01.2013 за № 175/22707. За результатами перевірки складено у двох примірниках акт перевірки, в якому зазначено детальний опис усіх виявлених порушень законодавства про РЧР з посиланням на конкретні пункти, частини, статті законів, інших нормативно-правових актів.

Вказаним Порядком встановлено, що у разі виявлення за наслідками перевірки обставин, що зазначені, зокрема, у частині другій статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», про виявлені факти зазначається в акті перевірки. Розгляд НКРЗІ питання щодо анулювання ліцензії з підстав виявлених вищенаведених фактів здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про радіочастотний ресурс України».

Відповідно до пункту 7.6 згаданого Порядку до акта перевірки додано оформлені в установленому порядку матеріали УДЦР за результатами технічного радіоконтролю роботи РЕЗ суб'єкта нагляду, згідно з якими не зафіксовано випромінювання окремих РЕЗ.

Керуючись вказаними нормами законодавства, на засіданні НКРЗІ 12.02.2019 розглядалось питання щодо анулювання однієї з ліцензій на користування РЧР ПрАТ «Київстар». З метою об’єктивного розгляду цього питання ПрАТ «Київстар» було надано можливість подати до розгляду НКРЗІ додаткову інформацію та запрошено взяти участь у засіданні. В ході розгляду даного питання на засіданні Комісії представники компанії надали додаткові пояснення та результати додаткового технічного радіоконтролю роботи РЕЗ, проведеного УДЦР згідно з законодавством.

За результатами розгляду наданої інформації Комісією не було підтримано анулювання ліцензії.

Принагідно НКРЗІ висловлює побажання до ліцензіатів уважно ставитися до використання наданого їм обмеженого ресурсу та звертати особливу увагу на виконання на постійній основі встановлених умов користування РЧР.