НКРЗІ продовжує здійснювати заходи щодо подальшого впровадження в Україні новітніх технологій та ефективного користування радіочастотним ресурсом

Пріоритетним напрямом роботи НКРЗІ є впровадження новітніх технологій. У листопаді 2018 року завершилися заходи з конверсії радіочастотного ресурсу для радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в діапазонах частот 1920-1935 МГц, 1950-1980 МГц, 2110-2125 МГц, 2140-2170 МГц.

Для подальшого впровадження новітніх технологій операторам мобільного зв’язку вже видано понад 33,5 тис. дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів (РЕЗ): для 3G/UMTS - понад 23 тис.; для 4G/LTE(1800) - понад 9 тис.; для 4G/LTE(2600) - понад 1,5 тис. дозволів.

Враховуючи поточний стан розподілу радіочастотного ресурсу в діапазонах радіочастот 700-900 МГц, НКРЗІ опікується питанням щодо можливості впровадження новітніх технологій у цих діапазонах.

НКРЗІ підтримує позитивні рішення окремих операторів телекомунікацій, прийняття яких здійснюється в рамках діяльності Української асоціації операторів зв’язку «Телас», щодо фінансування необхідної науково-дослідної роботи для з’ясування умов сумісного функціонування РЕЗ спеціальних користувачів із РЕЗ мереж мобільного зв’язку стандарту LTE загальних користувачів і проведення льотних випробувань, потреба у здійсненні яких визначена Генеральним штабом Збройних Сил України, що є обов’язковою передумовою можливого впровадження нових радіотехнологій у відповідних діапазонах частот.

Поряд з цим, з метою ефективного користування радіочастотним ресурсом України, НКРЗІ вивчає стан його використання.

Із врахуванням раніше виданих ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у діапазонах радіочастот 700-900 МГц, 2300-2400 МГц, 3400-3800 МГц, користувачами відповідного радіочастотного ресурсу для надання телекомунікаційних послуг на сьогодні є 10 операторів телекомунікацій. З метою вивчення ситуації щодо відповідного радіочастотного ресурсу України протягом квітня - вересня 2018 року проведено радіочастотний моніторинг, за результатом якого виявлено ймовірні ознаки порушення окремими ліцензіатами вимог Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України.

За результатами проведеної роботи п’ятьом операторів телекомунікацій направлено додаткові звернення для надання пояснень щодо встановлених фактів; щодо двох ліцензіатів здійснюються додаткові заходи з радіочастотного моніторингу; щодо одного прийнято рішення про проведення позапланової перевірки.

Для з’ясування викладених фактів використання окремими операторами телекомунікацій виділеного їм радіочастотного ресурсу, НКРЗІ готова в установленому порядку розглянути питання здійснення заходу державного нагляду (відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») для прийняття відповідних рішень, як того вимагає законодавство України.

Ситуація із використанням окремими операторами радіочастотного ресурсу не в повному обсязі, на переконання НКРЗІ, пов’язана, у першу чергу із невиправданою різницею у рентній платі за користування радіочастотним ресурсом. Так, для надання такої послуги  – доступу до Інтернету із виключними правами на користування РЧР – деякі оператори сплачують в одному регіоні ставки 3-23 тис. грн за 1 МГц, а інші – 45,83 грн за 1 МГц. Для виправлення вказаної диспропорції НКРЗІ неодноразово ініціювала перед державними органами внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

Поряд з цим, стосовно одного суб’єкта господарювання – ТОВ «ЕС‑ЛАЙН», який отримав ліцензію для мультисервісного радіодоступу  на території 26 регіонів України у діапазоні радіочастот 2300-2345 МГц, встановлено, що користувач з власної вини припинив користування радіочастотним ресурсом, визначеним у ліцензії, на термін більше ніж на один рік, а також не в повному обсязі використовує цей радіочастотний ресурс у визначені ліцензією терміни, що згідно з пунктами 2 та 3 частини другої статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» є підставою для анулювання ліцензії.

Так, починаючи з 18.01.2017, ліцензіат припинив користування радіочастотним ресурсом, визначеним у ліцензії на термін більше ніж на один рік. Наявні у оператора висновки щодо електромагнітної сумісності не в повному обсязі охоплюють радіочастотний ресурс, визначений у ліцензії.  Ліцензіатом не подано жодного заявочного документа на отримання необхідних висновків щодо електромагнітної сумісності РЕЗ в смугах радіочастот шириною 216 МГц (або 20% від 1080 МГц - загальної кількості ширини смуг радіочастот, визначених у вказаній ліцензії).

Ліцензіат не отримав жодного дозволу на експлуатацію РЕЗ за виданою ліцензією, що свідчить про бездіяльність оператора, порушення ним відповідних ліцензійних умов, а також наявність його власної вини у тому, що визначений у ліцензії радіочастотний ресурс використовується не в повному обсязі та його користування повністю припинено із січня 2017 року.

З огляду на обов’язок ліцензіата отримувати в установленому законодавством порядку  дозволи на експлуатацію РЕЗ, дотримуватися умов, визначених у ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (дозволах на експлуатацію РЕЗ), та користуватися визначеними у ліцензії смугами радіочастот, а також враховуючи встановлені факти, НКРЗІ на підставі Закону України «Про радіочастотний ресурс України» прийнято рішення про анулювання ТОВ «ЕС-ЛАЙН» відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.