МСЕ опубліковано повідомлення щодо заперечення Україною незаконних дій РФ при використанні телефонних кодів на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь та заяву Генсекретаря МСЕ про підтримку суверенного права України регулювати сферу телекомунікацій у рамках своїх міжнародно визнаних кордонів

В Оперативному Бюлетені Міжнародного союзу електрозв’язку від 15.10.2018 № 1158 опубліковано повідомлення України із запереченням щодо присвоєння та використання Російською Федерацією (далі – РФ) телефонних кодів призначення “365” та “869” під кодом країни РФ “+7” для надання послуг на тимчасово окупованій території України – АР Крим та м. Севастополь, а також звернення до всіх країн-членів МСЕ та їх операторів телекомунікацій щодо утримання від маршрутизації в телекомунікаційних мережах вихідного/вхідного міжнародного трафіку, який може надходити в індексах номерів плану нумерації РФ, що виділені останньою для використання на території Криму та м. Севастополь.

Повідомлення України опубліковане разом із заявою Генерального секретаря МСЕ пана Хоулінь Чжао про підтримку суверенного права України регулювати сферу телекомунікацій у рамках своїх міжнародно визнаних кордонів. У своїй заяві пан Хоулінь Чжао також підкреслив, що МСЕ як спеціалізоване агентство ООН і надалі дотримуватиметься резолюції Генеральної Асамблеї ООН “Територіальна цілісність України” від 27.03.2014 (A/Res/68/262), в частині “не визнавати жодних змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь” і “утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які можна було би тлумачити як визнання будь-якого такого зміненого статусу”, а також відповідних положень резолюцій Генеральної Асамблеї ООН “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)” від 19.12.2016 (A/Res/71/205) та від 19.12.2017 (A/Res/72/190).

Таким чином, односторонні дії РФ щодо зміни плану нумерації України на тимчасово окупованих частинах території України є порушенням норм міжнародного права у сфері телекомунікацій, Статуту, Конвенції та Регламенту радіозв’язку МСЕ, що призводять до порушення цілісності міжнародної структури нумерації, яка визначена Рекомендаціями МСЕ-Т Е.164 (11/2010), Е.212 (05/2008), та встановленого порядку маршрутизації трафіку голосової телефонії в мережах електрозв’язку загального користування, а також створюють суттєві перешкоди для здійснення Україною свого суверенного права забезпечувати надання телекомунікаційних послуг на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь.

Повідомлення України, до процесу підготовки якого також були активно залучені експерти НКРЗІ та УДЦР, та заява Генерального секретаря МСЕ, що опубліковані у вказаному Оперативному Бюлетені МСЕ, є надзвичайно важливим і суттєвим кроком до посилення протидії незаконному використанню номерного ресурсу України РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у рамках захисту національних інтересів України на міжнародній арені.

ДО УВАГИ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, які здійснюють діяльність на ринку послуг пропуску трафіку голосової телефонії:

нагадуємо про необхідність неухильного виконання вимог Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.07.2012 № 324 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.07.2012 за № 1252/21564, які передбачають заборону операторам телекомунікацій здійснювати маршрутизацію міжнародного трафіка голосової телефонії та трафіка голосової телефонії мереж рухомого (мобільного) зв’язку через міжнародні центри комутації та центри комутації рухомого (мобільного) зв’язку, які розташовані на території України, у індексах номерного ресурсу Російської Федерації, що використовується на тимчасово окупованій території України.

звертаємо увагу на необхідність виконання рішення НКРЗІ від 21.03.2017 №147 «Про встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України»;

оновлюємо Перелік форматів та індексів номерного ресурсу, який використовується на тимчасово окупованих територіях України з порушеннями міжнародного і національного законодавства у сфері електрозв’язку та підлягає блокуванню.

У разі виявлення фактів порушення законодавства у сфері телекомунікацій необхідно вживати відповідні заходи та інформувати про це НКРЗІ та Адміністрацію Держспецзв’язку.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ:

Незаконне впровадження системи нумерації Російської Федерації на телекомунікаційних мережах в АР Крим та м. Севастополя призводить до утиску законних прав українських громадян, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, на вільний доступ до телекомунікаційних послуг та на забезпечення права на обмін інформацією з будь-яким абонентом будь-якої країни світу.

НКРЗІ не приймала жодних рішень стосовно обмеження прав споживачів на отримання телекомунікацій послуг на тимчасово окупованій території з використанням номерного ресурсу України. Всі її дії спрямовані на захист інтересів Української Держави та права її громадян на вільний доступ до інформаційно-телекомунікаційного простору не тільки України, але і всього цивілізованого світу.

Саме з метою захисту прав споживачів на отримання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку у повному обсязі РЕКОМЕНДУЄМО:

підключатися до мереж фіксованого телефонного зв’язку з негеографічним планом нумерації України через мережу Інтернет. При цьому, у разі укладання договорів про надання телекомунікаційних послуг з операторами телекомунікацій України, в тому числі дистанційно, абоненти матимуть право використовувати абонентські номери у форматі Національного плану нумерації України +380-89Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7, де 89Х1 – код мережі оператора,  Х2Х3Х4Х5Х6Х7 – номер абонента.

Довідково: Перелік операторів, яким виділено коди мереж 89Х розміщено на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет у розділі «Телекомункації – Номерний ресурс».