Комісія прийняла рішення про віднесення деяких типів (видів) РЕЗ (ВП) до заборонених до застосування та ввезення на територію України

Це рішення прийнято у рамках повноважень НКРЗІ, визначених статтею 25 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», та за результатами аналізу потенційної електромагнітної несумісності деяких розповсюджених в США та Канаді типів пристроїв короткого радіусу дії, що працюють в негармонізованих з Україною смугах радіочастот, та які можуть створити шкідливі радіозавади діючим в Україні системам зв’язку.

Заборона стосується таких пристроїв як глушники радіозв’язку (станції завад), пристрої типу "jammer", "Wi-Fi jammer", "IMSI-catcher", "GSM/CDMA/UMTS/LTE  Interceptor", "2G/3G/4G Interceptor", "Cellular Interceptor" (ця заборона не розповсюджується на РЕЗ і ВП спеціальних користувачів), а також стаціонарні телефонні апарати з безпроводовою трубкою стандарту DECT 6.0, безпроводові абонентські телефони стандарту DECT 6.0 (Handset Cordless Phone), радіотелефони стандарту DECT 6.0 (cordless phones), що містять передавач або передавач та приймач, який працює у смузі радіочастот 1920-1930 МГц.