Подання звітів операторами, провайдерами телекомунікацій за І півріччя 2018 року

Відповідно до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 №180 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869, усі оператори, провайдери телекомунікацій, які включені до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій,безоплатно надають НКРЗІ піврічну та річну звітність державною мовою в обсягах, формах та строки, визначені цим Порядком.

З 01 липня 2018 року настає звітний період за формою звітності № 1-К (піврічна) «Про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій». Останній термін подачі -  31.07.2018.

Увага! Самостійно змінювати або редагувати затверджений бланк форми звітності № 1-К у форматі MS Excel не дозволяється.

Звітність, складена з порушенням вимог Порядку, повертається на доопрацювання та доопрацьована (виправлена) форма звітності надається суб’єктом господарювання повторно.

Звітність надається до НКРЗІ  в паперовій формі з супровідним листом на бланку оператора, провайдера телекомунікацій (за наявності), в якому наводиться перелік додатків (назва форми звітності, що подається) із зазначенням кількості аркушів кожного. Супровідний лист підписується керівником оператора, провайдера телекомунікацій або уповноваженою ним особою. Одночасно надсилаються копії звітності в електронній формі (файли у форматі MS Excel) на адресу zvit@nkrzi.gov.ua.

Звертаємо увагу, що у разі, якщо оператор, провайдер телекомунікацій, включений до Реєстру, але фактично не здійснює діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного (зазначених) в Реєстрі виду (видів) діяльності, він зобов’язаний повідомити НКРЗІ про це листом у строк, встановлений для надання звітності.

Звіти або листи-повідомлення надсилаються на поштову адресу:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001.

Інформацію з питань заповнення форми звітності можна отримати у відділі звітності  Департаменту економічного аналізу НКРЗІ за тел.: (044) 202-00-55; (044) 202-00-74.

До відома операторів та провайдерів телекомунікацій!

Запрошуємо вас скористатися можливістю подати звітність за формою № 1-К за І півріччя  2018 року за допомогою Системи електронної звітності НКРЗІ.