За ініціативи НКРЗІ відбувся семінар TAIEX з питань якості послуг зв’язку

30-31 травня 2018 року у м. Київ проведено семінар на тему “Організація державної політики з питань державного регулювання якості послуг зв’язку з метою максимального задоволення потреб споживачів у нових та якісних послугах зв’язку” (додаткова інформація за посиланням: https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/65628).

Захід проходив у рамках інструменту Європейської Комісії з надання (зовнішньої) технічної допомоги та обміну інформацією “TAIEX”, а головним його бенефіціаром та співорганізатором виступила НКРЗІ.

Метою Семінару було посилення регуляторної спроможності НКРЗІ шляхом набуття досвіду з питань створення національної комунікаційної стратегії щодо надання інформації про якість послуг зв’язку.

До участі у заході також були запрошені фахівці Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», представники українських асоціацій операторів зв’язку «Телас» і «Телекомунікаційна палата України» та експерти від найбільших операторів телекомунікацій України.

У якості іноземних експертів в рамках заходу виступили представники профільних органів та організацій країн-членів ЄС, а саме: Італійського органу з питань комунікацій (AGCOM), Регуляторного органу зв’язку Литовської Республіки (RRT), Комісії з питань суспільних комунікацій Латвійської Республіки (SPRK) та Французького інституту з питань споживання (INC).

На початку Семінару до учасників з вітальним словом звернувся член НКРЗІ Володимир Гресько.

В рамках заходу експерти надали консультації, зокрема, щодо запровадження норм Регламенту (ЄС) 2015/2120, Директиви 2002/22/ЄС, стандарту ETSI EG 202-057 та найкращих практик ЄС стосовно забезпечення прозорості, недискримінаційності, справедливості та рівності доступу до об'єктивної інформації про якість послуг зв’язку, які надаються постачальниками послуг.

Європейські фахівці засвідчили, що ефективним інструментом забезпечення високих показників якості послуг є створення конкурентного середовища та реалізація права споживачів на вільний вибір постачальників послуг шляхом покращення інформованості споживачів про показники якості та надання можливості порівняти постачальників за критеріями “ціна/якість”.

Наразі, з метою гарантування прав споживачів, необхідно здійснювати постійний моніторинг якості послуг голосової телефонії та доступу до мережі Інтернет, а інформація щодо результатів такого моніторингу якості послуг має розміщуватися на сайті національного регулятора в мережі Інтернет.

На думку іноземних експертів, для забезпечення якості надання телекомунікаційних послуг та вільного вибору їх постачальника, важливим є використання геоінформаційних систем (картографування) для візуального представлення результатів вимірювань у режимі реального часу на сайті національного регулятора.

Також, у ході роботи Семінару учасники розглянули практичні аспекти впровадження мережевого нейтралітету, в тому числі ознайомилися з основними положеннями Керівних принципів BEREC щодо імплементації національними регуляторами європейських правил мережевого нейтралітету (BoR (16) 94) та досвід країн - членів ЄС із порушеної тематики.

Участь представників НКРЗІ у заходах в рамках TAIEX сприяє залученню кращого європейського досвіду з метою наближення національного законодавства України до норм і стандартів ЄС.

ДОВІДКОВО:
TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до acquis communautaire.