Рекомендації операторам телекомунікацій щодо укладення/розірвання договорів про взаємоз’єднання

Враховуючи наявну в НКРЗІ інформацію стосовно укладання/розірвання договорів про взаємоз’єднання окремих операторів телекомунікацій, звертаємо увагу на наступне.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 39 Закону України «Про телекомунікації» (далі - Закон) оператори телекомунікацій зобов’язані надавати безоплатний доступ споживачам до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, Національної поліції України, швидкої допомоги, аварійних служб газу та підрозділів екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, а також для надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення.

Статтею 58 Закону передбачено, що оператори телекомунікацій зобов’язані, зокрема:

  • дотримуватися технічних вимог, установлених для телекомунікаційних мереж;
  • забезпечувати взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж у всіх технічно можливих місцях із пропускною спроможністю, необхідною для якісного надання телекомунікаційних послуг;
  • не створювати перешкоди для взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж.

Відповідно до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, а також  Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, Ліцензіати зобов’язані, зокрема:

  • забезпечити можливість надання телекомунікаційних послуг «з кінця в кінець» телекомунікаційної мережі загального користування;
  • забезпечити взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування відповідно до Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування;
  • створення та експлуатацію мережі міжнародного фіксованого телефонного зв’язку проводити згідно з нормативними та технічними документами, чинними у сфері телекомунікацій;
  • забезпечувати взаємоз’єднання мережі мобільного телефонного зв’язку, що належить Ліцензіату, з телекомунікаційними мережами інших операторів за умови забезпечення встановленого законодавством рівня якості.

Ліцензіат не може в односторонньому порядку розривати взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора. Якщо Ліцензіат не досяг згоди з іншим оператором телекомунікацій щодо взаємоз’єднання їх телекомунікаційних мереж, він має право передати спір на вирішення до НКРЗІ.

Враховуючи, що при розірвані взаємоз’єднання припиняється надання телекомунікаційних послуг, (у тому числі доступ до екстрених служб), тому, до моменту укладення нових договорів про взаємоз’єднання рекомендуємо операторам телекомунікацій забезпечити пропуск всіх видів трафіку між їхніми мережами у телекомунікаційній мережі загального користування для надання споживачам якісних телекомунікаційних послуг.