До відома операторів та провайдерів телекомунікацій!

Відповідно до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 №180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2016 за № 739/28869, всі оператори, провайдери телекомунікацій, які включені до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, безоплатно надають НКРЗІ піврічну та річну звітність державною мовою в обсягах, формах та строки, визначені цим Порядком.

Якщо оператор, провайдер телекомунікацій включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, але фактично не здійснює діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного (зазначених) в цьому Реєстрі виду (видів) діяльності, він зобов’язаний повідомити НКРЗІ про це листом у строк, встановлений для надання звітності.

Кінцеві терміни подання звітності за підсумками 2017 року становлять:

- для форми звітності № 1-К (піврічна) «Про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій»31.01.2018.
- для форми звітності № 2-А (річна) «Розподіл технічних засобів телекомунікацій за адміністративно-територіальними одиницями» - 20.02.2018.

Контактний телефон відділу звітності Департаменту економічного аналізу НКРЗІ: 044 202 0055.