НКРЗІ схвалила проект Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації на своєму засіданні, що відбулося 7 листопада 2017 року, за результатами громадського обговорення схвалила проект Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг. Проект розроблено з метою наближення законодавства України до законодавства ЄС та встановлення чітких і прозорих механізмів проведення аналізу ринків, що сприятиме ефективному функціонуванню відкритого і справедливого конкурентного ринку.

Проектом Порядку, зокрема, визначені:

  • джерела інформації, які НКРЗІ може використовувати для проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг;
  • механізм проведення аналізу ринків відповідно до європейських стандартів, який передбачає, зокрема, оцінку стану економічної конкуренції на ринках певних телекомунікаційних послуг, за трьома критеріями;
  • критерії визначення операторів, провайдерів з істотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунікаційних послуг;
  • перелік ринків телекомунікаційних послуг, сформованих відповідно до Індикативного переліку України відповідних ринків, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 Угоди, і наведені в Додатку ХХ до Угоди.

В ході громадського обговорення до проекту нормативно-правового акту було отримано 107 пропозицій та зауважень від учасників ринку телекомунікацій. Для забезпечення ефективного діалогу щодо обговорення цих пропозицій фахівці НКРЗІ протягом серпня 2017 року взяли участь в трьох засіданнях експертної ради Української асоціації операторів зв’язку «ТЕЛАС». 19 жовтня 2017 року в НКРЗІ відбулася нарада щодо підведення підсумків громадського обговорення, на якій учасникам наради була представлена порівняльна таблиця з позицією НКРЗІ стосовно норм проекту Порядку, до яких надійшли пропозиції і зауваження. По більшості із них вироблені взаємоузгоджені позиції. Щодо пропозицій і зауважень, які не були враховані, надана обґрунтована інформація причин їх відхилення. За результатами наради проект Порядку було доопрацьовано.

Доопрацьований, з урахуванням результатів громадського обговорення, проект рішення «Про затвердження Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг», схвалений рішенням НКРЗІ від 07.11.2017 № 573, в установленому законодавством порядку буде поданий на погодження до заінтересованих державних органів.