НКРЗІ прийняла рішення про зниження розрахункових такс за послуги пропуску трафіку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 30 серпня 2016 року на черговому засіданні прийняла рішення про зниження Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку до рівня 0,15 грн./хв.

Попереднє зниження з 0,36 до 0,23 грн./хв. відбулося 1 жовтня 2015 року. З метою оцінки впливу на ситуацію на телекомунікаційному ринку поступового зниження рівня розрахункових такс НКРЗІ проаналізувала показники господарської діяльності найбільших операторів мобільного зв’язку та оператора фіксованого телефонного зв’язку ПАТ «Укртелеком», доходи яких складають близько 90%  доходів ринку телекомунікацій за 2014 - 2015 роки, а також за перший та другий квартали 2016 року. Проведений аналіз показує тенденцію збереження росту доходів операторів телекомунікацій на тлі вирівнювання існуючих перекосів з обсягами внутрішньомережевого трафіку, що дозволяє подальше зниження розрахункових такс.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», в основу регулювання взаєморозрахунків між операторами покладено принцип створення рівних та справедливих умов діяльності для всіх суб’єктів ринку, формування розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж на основі собівартості з урахуванням прибутковості телекомунікаційних послуг та недопущення встановлення демпінгових або дискримінаційних такс окремими операторами. З метою запровадження єдиного механізму розрахунку собівартості послуги Комісією був розроблений та затверджений Порядок установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, що набув чинності у липні поточного року. Відповідно до зазначеного Порядку, за даними операторів телекомунікацій за 2014 рік – ІІ квартал 2016 року, розраховано наступну собівартість послуг термінації голосового трафіку: від 0,028 до 0,039 грн./хв. в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв’язку та 0,054 грн./хв. в мережі ПАТ «Укртелеком». Ці розрахунки демонструють наявність суттєвої «дельти» між собівартістю та діючими розмірами такс, що створює підстави для чергового їх зниження Комісією до 0,15 грн./хв.

Цим же рішенням Комісія запроваджує Граничні розрахункові такси за послуги пропуску вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії. Дослідження ринку термінації міжнародного трафіку на телекомунікаційних мережах України за період 2013-2015 років на основі даних, отриманих від операторів телекомунікацій та державного підприємства «Український державний центр радіочастот», підтвердили тенденцію значного зменшення обсягів вхідного міжнародного трафіку на фоні майже двократного зростання розрахункових такс за послуги його пропуску. Такі дії операторів суперечать загальнодержавним принципам щодо інтеграції до європейських ринків та відкритості для іноземних партнерів. Як зазначив під час розгляду питання Голова НКРЗІ Олександр Животовський, «дзвінки в Україну мають бути дешевими. Це і інвестиційна привабливість країни, і доступність спілкування із закордонними друзями та бізнес-партнерами». Комісія також вважає, що високі такси провокують процвітання «сірого» ринку, що позбавляє легальний ринок частини доходів та є причиною порушення прав абонентів. Враховуючи зазначене, НКРЗІ одностайно проголосувала за встановлення граничної такси на зазначені послуги на рівні 0,10 € за хвилину без ПДВ.

Рішення НКРЗІ буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з 01 січня 2017 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.