НКРЗІ запрошує до обговорення питань, пов’язаних із ефективним використанням радіочастотного ресурсу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації повідомляє, що відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, користування обмеженим радіочастотним ресурсом здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Ця ліцензія встановлює виключне право на користування визначеним у ній радіочастотним ресурсом у межах зазначених регіонів.

За результатами аналізу використання РЧР ліцензіатами, які отримали ліцензії з виключним правом на використання смуг радіочастот, виявлені непоодинокі випадки, коли ліцензіати отримали по одному-два дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу на кожен регіон за ліцензією. 
Такі дані дають підстави вважати, що вказаними ліцензіатами при формальному освоєнні радіочастотного ресурсу не забезпечується його ефективне використання для надання телекомунікаційних послуг в інтересах усіх категорій користувачів.

Для вирішення цієї проблеми пропонується внести зміни до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗ від 19.08.2005 № 53, доповнивши визначенням повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією, яка надає права виключного користування номіналами, смугами радіочастот, що передбачає наявність у ліцензіата не менше одного дозволу на експлуатацію РЕЗ з користуванням певною частиною смуги радіочастот, визначеної в ліцензії для цього регіону, на кожні 500 тисяч населення відповідного регіону за умови надання цим ліцензіатом у відповідному регіоні телекомунікаційних послуг за встановленими значеннями показників якості послуг. У разі наявності у ліцензіата кількох ліцензій в одній смузі радіочастот, враховуються всі вказані ліцензії.

З огляду на вищенаведене, пропонуємо ліцензіатам та операторам, а також заінтересованим фізичним та юридичним особам у термін до 18 квітня 2016 року надати  свої пропозиції стосовно вказаних питань, зокрема щодо вирішення зазначеної проблеми шляхом підготовки відповідного проекту рішення НКРЗІ та аналізу регуляторного впливу. 

Пропозиції просимо надсилати на електронну адресу:  o.buga@nkrzi.gov.ua або на поштову адресу: вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001.