Загальна інформація

З 1 квітня 2018 р. набрав чинності Технічний регламент радіообладнання який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355; TECHNICAL REGULATION on Radio Equipment of Ukraine (неофіційний переклад англійською мовою).

Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання» встановлено наступні особливості перехідного періоду:

«Установити, що до 1 квітня 2019 р. не може бути заборонено або обмежено надання на ринку та введення в експлуатацію з причин невідповідності вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, радіообладнання, яке

- введено в обіг до дня набрання чинності цією постановою та
- відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1705), Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 72), Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3526)».


ДОВІДКОВО:

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації забезпечує впровадження Технічного регламенту радіообладнання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ із застосування Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355 за посиланням.

Органом державного ринкового нагляду за радіообладнанням згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 визначено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів


ПРАКТИЧНА ДОПОМОГА для застосування законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України з метою дотримання вимог Технічного регламенту радіообладнання

5. У Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

18) радіообладнання

- електричний або електронний виріб, який призначений для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою радіозв’язку та/або радіовизначення, або
- електричний чи електронний виріб, який повинен бути укомплектований додатковим пристроєм, що призначений для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою радіозв’язку та/або радіовизначення;

4) вид радіообладнання

група радіообладнання, що має однакову сферу застосування за призначенням;

6) виробник

- будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє радіообладнання або
- доручає його розроблення чи виготовлення, та реалізує таке радіообладнання під своїм найменуванням або торговельною маркою;

19) радіохвилі - це електромагнітні хвилі з частотами нижче ніж 3000 ГГц, що поширюються у просторі без штучного спрямовуючого середовища;

16) радіозв’язок - електрозв’язок, який здійснюється з використанням радіохвиль;

15) радіовизначення - визначення місця розташування, швидкості та/або інших характеристик об’єкта або отримання інформації про такі параметри за допомогою властивостей поширення радіохвиль;

17) радіоінтерфейс - сукупність умов застосування радіотехнології, яка визначена у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815;

24) шкідлива завада - завада, яка перешкоджає функціонуванню радіонавігаційної служби чи інших служб аварійного радіозв’язку, або така завада, що суттєво погіршує якість, ускладнює або неодноразово перериває роботу служб радіозв’язку, які працюють згідно із законодавством.


СУТТЄВІ ВИМОГИ до радіообладнання (у сфері користування радіочастотним ресурсом України)

7. Радіообладнання повинно бути розроблено таким чином, щоб

- ефективно використовувати і
- підтримувати ефективне використання радіочастотного ресурсу України у відповідній радіотехнології та уникати шкідливих завад.

Для того щоб забезпечити виконання зазначеної вимоги, радіообладнання повинно бути сконструйовано таким чином:

якщо передавач встановлений належним чином, обслуговується та використовується за призначенням, то він випромінює радіохвилі, які не створюють шкідливих завад, та одночасно небажані випромінювання, які створюються передавачем (наприклад, у сусідніх каналах, позасмугові випромінювання тощо) з імовірним негативним впливом забезпечення електромагнітної сумісності між радіообладнанням різних категорій користувачів радіочастотного ресурсу України, обмежені до такого рівня відповідно до стану розвитку техніки конструювання, щоб уникнути шкідливих завад іншому радіообладнанню;

приймач повинен мати такий рівень чутливості, вибірковості, інших характеристик, які дають змогу йому працювати належним чином і захищати його від ризику впливу шкідливих завад, зокрема на цьому ж або на сусідніх каналах, від позасмугових випромінювань тощо і, таким чином, підтримує ефективне використання виділених каналів, смуг радіочастот для відповідних радіотехнологій.

ДОВІДКОВО:

1. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу України визначені статтею 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»
2. Смуги радіочастот спеціального та загального користування визначені у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України
3. Перелік радіотехнологій, що використовуються в Україні, наведені у Плані використання радіочастотного ресурсу України


Надання інформації про відповідність комбінацій радіообладнання і програмного забезпечення

9. НКРЗІ відповідно до статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» визначає можливість застосування радіообладнання, в тому числі у комбінації з програмним забезпеченням, яке впливає на дотримання суттєвих вимог.

ДОВІДКОВО:

Розділом ІІ Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування установлений Порядок прийняття рішень щодо можливості застосування РЕЗ та ВП


Реєстрація радіообладнання, що має низький рівень відповідності суттєвим вимогам

10. Виробники до введення в обіг радіообладнання повинні подати НКРЗІ інформацію про типи радіообладнання, які мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам, для внесення такого радіообладнання до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Інформація повинна містити елементи технічної документації, зазначені в додатку 4, крім підпунктів 2 і 3 пункту 1 згаданого додатка.

НКРЗІ надає кожному зареєстрованому типу радіообладнання реєстраційний номер, який виробники повинні наносити на радіообладнання, яке вводиться в обіг, починаючи з 12 червня 2018 року.

11. Види радіообладнання, на які поширюються вимоги, наведені в пункті 10 цього Технічного регламенту, та елементи технічної документації, які необхідно надати НКРЗІ для таких видів радіообладнання, визначаються у нормативно-правових актах НКРЗІ.

12. Порядок реєстрації радіообладнання, нанесення реєстраційного номера на радіообладнання та ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв визначається НКРЗІ згідно із законодавством.

ДОВІДКОВО:

Розділом ІІІ Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування установлений Порядок прийняття рішень щодо внесення нового типу РЕЗ та ВП до Реєстру


Введення в експлуатацію і використання радіообладнання

14. Радіообладнання вводиться в експлуатацію та використовується у разі, коли воно відповідає вимогам цього Технічного регламенту, та за умови належного встановлення, обслуговування та використання за своїм призначенням.

Додаткові вимоги до введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання з причин, пов'язаних з ефективним використанням радіочастотного ресурсу України, з метою уникнення шкідливих завад, електромагнітних перешкод або ризиків для здоров'я населення, визначаються Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815.

ДОВІДКОВО:

1. Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою
2. НОРМИ, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі)


Повідомлення про радіоінтерфейси та умови застосування радіообладнання

16. НКРЗІ схвалює узагальнені умови застосування радіообладнання для відповідної радіотехнології згідно із встановленим нею порядком.

ДОВІДКОВО:

Узагальнені умови застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв для деяких радіотехнологій/видів РЕЗ схвалені рішенням НКРЗІ від 12.01.2012 №18 (у актуальному стані)


Обов’язки виробників

28. У разі наявності вимог щодо отримання дозволу на експлуатацію радіообладнання виробник зобов’язаний надавати у товаросупровідній документації або на упаковці відповідну інформацію, визначену НКРЗІ, або шляхом надання такої інформації у декларації про відповідність.

НКРЗІ може визначити нормативно-правовими актами інший спосіб інформування про умови отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та інші параметри використання радіочастотного ресурсу України.

ДОВІДКОВО:

Правила надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України затверджені рішенням НКРЗІ від 13.02.2018  № 77


Презумпція відповідності радіообладнання

49. Перелік національних стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам і відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам (далі - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до статті 11 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Відповідність радіообладнання стандартам, які включено до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності такого радіообладнання суттєвим вимогам, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.


Процедури оцінки відповідності

50. Виробник повинен провести оцінку відповідності радіообладнання з метою підтвердження відповідності суттєвим вимогам. Оцінка відповідності повинна враховувати усі передбачені умови експлуатації, а для вимог, що зазначені в абзаці другому пункту 6 цього Технічного регламенту, оцінка відповідності повинна також враховувати обґрунтовано прогнозовані умови експлуатації. Якщо радіообладнання здатне приймати різні конфігурації, оцінка відповідності повинна підтвердити відповідність радіообладнання суттєвим вимогам за всіма можливими конфігураціями.

51. Виробник повинен продемонструвати відповідність радіообладнання суттєвим вимогам, визначеним у пункті 6 цього Технічного регламенту, застосовуючи будь-яку з таких процедур оцінки відповідності:

внутрішній контроль виробництва згідно з додатком 1;
експертиза типу в поєднанні з відповідністю типові на основі внутрішнього контролю виробництва згідно з додатком 2;
відповідність на основі цілковитого забезпечення якості згідно з додатком 3.

52. Якщо виробник застосовує стандарти з переліку національних стандартів, що охоплюють вимоги, визначені у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, він може застосувати будь-яку з таких процедур оцінки відповідності:

внутрішній контроль виробництва згідно з додатком 1;
експертиза типу в поєднанні з відповідністю типові на основі внутрішнього контролю виробництва згідно з додатком 2;
відповідність на основі цілковитого забезпечення якості згідно з додатком 3.

53. Якщо для вимог, визначених у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, виробник не застосовує або частково застосовує стандарти з переліку національних стандартів, або коли такі стандарти відсутні для такого виду радіообладнання, то для оцінки відповідності радіообладнання він може застосувати будь-яку з таких процедур оцінки відповідності:

експертиза типу в поєднанні з відповідністю типові на основі внутрішнього контролю виробництва згідно з додатком 2;
відповідність на основі цілковитого забезпечення якості згідно з додатком 3.

ДОВІДКОВО:

Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24 травня 2017 року № 355, що додається

Наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 22 грудня 2021 року № 762 


Тимчасова експертна група для надання консультацій щодо питань здійснення координації робіт з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що виробляються в Україні та ввозяться з-за кордону (Експертна група)

Положення

Склад

Протокольні рішення (пропозиції та рекомендації) Експертної групи:

Рекомендовані Технічні параметри, необхідні для оцінювання відповідності вимозі «ефективне використання радіочастотного ресурсу України» (підпункт 3 пункту 9 Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 679) (Додаток 2 до протоколу №2/2016 від 15.09.2016 (до пункту 2.2))


ДОДАТКОВО:

1. Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;
2. Узагальнені умови застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв для деяких радіотехнологій/видів РЕЗ;
3. Технічні специфікації інтерфейсів телекомунікаційної мережі загального користування, через які повинні надаватися послуги;

4. ПОРАДИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИРОБНИКІВ;
5. ПОРАДИ ДЛЯ ІМПОРТЕРІВ


Корисна інформація:

1. Директива 2014/53/EU Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 щодо ринку радіообладнання
2. Офіційний переклад  ДИРЕКТИВИ 2014/53/ЄС Європейського парлементу та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС
3.  Інформація про Radio Equipment Directive (RED)
4. Настанова RED - Guide to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU - 2017
5. Настанова щодо правил ЄС - Blue Guide 2016
6. «Блакитна настанова» із впровадження правил Європейського Союзу щодо продукції 2014 (українською мовою) 
7.  European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)
8. База даних документів European Communications Office (ECO)
9. ECO Frequency Information System