На моєму номері телефону змінили тарифний план. Чи правомірні дії оператора?

Статтею 38 Закону України "Про телекомунікації" визначено права операторів, провайдерів телекомунікацій, зокрема, на установлення тарифів на телекомунікаційні послуги, що ними надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до цього Закону.

Згідно із частиною другою статті 66 Закону України "Про телекомунікації" державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів підлягають:

  1. тарифи на загальнодоступні послуги;
  2. тарифи на надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій, з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;
  3. розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;
  4. тарифи на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій.

При цьому, до загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать: підключення кінцевого обладнання споживача  до телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного зв'язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв'язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв'язку за допомогою таксофонів.

Слід зауважити, що відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту 49 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295, оператор, провайдер зобов’язаний безоплатно доводити до відома абонента вичерпну інформацію про надання та отримання замовлених ним послуг, зокрема про зміни умов надання послуг та зміни тарифів, тарифних планів на послуги (пакети послуг), що надаються споживачеві, відповідно до пункту 59 Правил. У таких випадках абонентові надсилається повідомлення, в якому зазначається інформація про зміни, дату і строк їх запровадження з посиланням на веб-сайт та/або номер телефону чи інше доступне споживачеві джерело інформації. При цьому оператор телекомунікацій повинен запропонувати споживачеві безоплатно обрати будь-який інший доступний для підключення тарифний план на момент запровадження зазначених змін, а у разі відмови абонента від отримання послуг за зміненим тарифом – достроково розірвати договір.

Крім того пунктом 59 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 передбачено, що оператор, провайдер у разі зміни тарифів, тарифних планів, які він встановлює самостійно, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх зміни зобов’язаний оприлюднити змінені тарифи, тарифні плани у засобах масової інформації та/або на своєму веб-сайті (за його наявності) та повідомити абонентові про зміну тарифів, тарифних планів на послуги, що йому надаються.