Питання щодо тарифів на послуги зв`язку

1. Які тарифи на телекомунікаційні послуги підлягають державному регулюванню?

2. Чому переглядаються тарифи на користування телефоном?

3. Які тарифи на поштові послуги підлягають державному регулюванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації?

 4. На моєму номері телефону без моєї згоди змінили тарифний план. Чи правомірні дії оператора?


 1. Які тарифи на телекомунікаційні послуги підлягають державному регулюванню?

Повноваженнями, які визначені у статтях 18 та 66 Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон), передбачено, що НКРЗІ здійснює серед іншого тарифне регулювання загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

До таких послуг згідно із Законом (стаття 62) належать підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж фіксованого зв’язку загального користування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного зв’язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв’язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв’язку за допомогою таксофонів.

На сьогодні діють Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджені рішенням НКРЗІ № 589 від 08.11.2016 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 02 вересня 2015 року № 455", зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.11.2016 за №1488/29618.

 2. Чому переглядаються тарифи на користування телефоном?

Відповідно до статті 67 Закону України "Про телекомунікації" тарифне регулювання на ринку телекомунікацій України здійснюється на принципах базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг з урахуванням отримання прибутку; необхідності уникнення перехресного субсидування одних телекомунікаційних послуг за рахунок інших; стягнення почасової плати за фактичний час отримання споживачем телекомунікаційних послуг та інших.

Основною метою перегляду тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги є наближення їх розміру до собівартості за умови збереження доступності послуг для користувачів, зменшення перехресного субсидування за видами послуг для забезпечення стабільної роботи операторів телекомунікацій.

Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги сформовані відповідно до Порядку регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, який затверджено рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 02.04.2009 № 1438 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.04.2009 за № 363/16379.

 3. Які тарифи на поштові послуги підлягають державному регулюванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації?

НКРЗІ відповідно до повноважень визначених у статтях 7 - 9 Закону України "Про поштовий зв’язок" (далі – Закон) здійснює тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку відповідно до законодавства України і повинно стимулювати впровадження операторами новітніх технологій, підвищення якості надання послуг, збільшення обсягів і розширення номенклатури послуг. Тарифному регулюванню у сфері надання послуг поштового зв’язку підлягають виключно універсальні послуги поштового зв’язку.

Відповідно до Закону та розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 10-р на Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" (далі – УДППЗ "Укрпошта") покладено функції національного оператора поштового зв’язку, які передбачають забезпечення доступу населення до універсальних послуг поштового зв’язку на всій території України встановленого рівня якості за доступними тарифами.

До універсальних послуг поштового зв’язку, відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270, належать послуги з пересилання:

  1. поштових карток, листів, бандеролей, секограм - простих та рекомендованих;
  2. посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів.

Плата за ці послуги стягується відповідно до Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку, рішенням НКРЗІ від 23.02.2017 № 97 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність рішення НКРЗІ від 07.04.2015 № 193", яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.03.2017 за № 373/30241 (далі – Граничні тарифи). Граничні тарифи застосовуються операторами поштового зв’язку.

Водночас слід зауважити, що серед послуг, що надаються УДППЗ «Укрпошта» є й інші послуги, тарифи на які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 встановлюються державою, зокрема:

  • тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передоплатою (встановлює Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку);
  • тарифи на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, що виплачується з коштів Пенсійного фонду України (встановлює Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку та Пенсійним фондом).

 4. На моєму номері телефону без моєї згоди змінили тарифний план. Чи правомірні дії оператора?

Статтею 38 Закону України "Про телекомунікації" визначено права операторів, провайдерів телекомунікацій, зокрема, на установлення тарифів на телекомунікаційні послуги, що ними надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до цього Закону.

Згідно із частиною другою статті 66 Закону України "Про телекомунікації" державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів підлягають:

  1. тарифи на загальнодоступні послуги;
  2. тарифи на надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій, з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;
  3. розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;
  4. тарифи на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій.

При цьому, до загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать: підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного зв'язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв'язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв'язку за допомогою таксофонів.

Слід зауважити, що відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту 49 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295, оператор, провайдер зобов’язаний безоплатно доводити до відома абонента вичерпну інформацію про надання та отримання замовлених ним послуг, зокрема про зміни умов надання послуг та зміни тарифів, тарифних планів на послуги (пакети послуг), що надаються споживачеві, відповідно до пункту 59 Правил. У таких випадках абонентові надсилається повідомлення, в якому зазначається інформація про зміни, дату і строк їх запровадження з посиланням на веб-сайт та/або номер телефону чи інше доступне споживачеві джерело інформації. При цьому оператор телекомунікацій повинен запропонувати споживачеві безоплатно обрати будь-який інший доступний для підключення тарифний план на момент запровадження зазначених змін, а у разі відмови абонента від отримання послуг за зміненим тарифом – достроково розірвати договір.

Крім того пунктом 59 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 передбачено, що оператор, провайдер у разі зміни тарифів, тарифних планів, які він встановлює самостійно, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх зміни зобов’язаний оприлюднити змінені тарифи, тарифні плани у засобах масової інформації та/або на своєму веб-сайті (за його наявності) та повідомити абонентові про зміну тарифів, тарифних планів на послуги, що йому надаються.